Instinktive undertyper

Tag med på næste Practitioner Class 3 - Instinktive undertyper - tilmeld dig her

 


Dato: 20. juni 2024 - 21. juni 2024
Tid: 9.00 - 16.00
Pris: 3.500,- (ex moms). 10% RABAT til privatbetalende. Inkl. frokost - og materialer.

Klik her for at se alle vores Practitioner Classes


 

Spar 1.500 og få IEQ9 test med 22 siders profil

Hvis du booker hele uddannelsen på samme tid - 5 moduler - sparer du 1.500 Kr. (ex moms) i forhold til at tage dem som løsgænger.

Ligeledes modtager du ved samlet booking af Practitioner inklusiv i prisen vores IEQ9 test fra Integrative Enneagram Solutions, som giver dig 22 siders personlig profil med indsigt i alle aspekter af din type samt masser af råd og fokuspunkter til udvikling. (Værdi: 450,- Kr. ex moms)

Læs om hele Practitioner uddannelsen her:

Læs om IEQ9 testen her:


 

Beskrivelse - Instinktive undertyper

3 underliggende stærke instinkter driver og aktiverer løbende typernes mønster.

Som et af de helt store emner i Enneagrammet bruger vi 2 hele dage på at gå i dybden med hvordan typerne håndterer behovsopfyldelse på de 3 områder af livet, instinkterne står for:

 • Selvopretholdelse
 • Socialt liv
 • Intensitet og energi i livet (seksuelt instinkt)

Personligheden og egoet rummer en række (mere eller mindre hensigtsmæssige) strategier, som skal sikre vores behov på disse 3 vigtige områder af livet. Det hele handler om grundlæggende behov, vi alle har.

Forskellige som vi er - også udover typemæssigt - har vi forskellige forhold til de 3 instinkter og deres indflydelse på vores liv, vores prioriteringer og valg fra dag til dag.

Du kender det sikkert...

 • Nogle mennesker har stort fokus på de fundamentale ting i livet; hjem, bolig, økonomi, sundhed, krop, motion og selvpleje - Redebyggere
 • Andre prioriterer i højere grad socialt engagement og forbindelser, deltagelse i grupperinger, samvær og fokuserer på sin plads i disse sammenhænge - Navigatører
 • Andre - igen - har deres forkærlighed for det energien i relationer og livet generelt. De søger det intense i oplevelser og med andre mennesker - Seksuelle

Hvert af disse livsområder er vigtige for os alle. Samtidig er vi typisk lidt overfokuseret på ét af dem, ubevidste/blinde i forhold til et andet og måske lidt ligeglade med det sidste.

For virkelig at lykkes og trives i livet må vi forstå, at disse områder alle spiller en rolle - og de på mange måder forudsætter hinanden - eller i hvert fald kan supplere hinanden og dermed sikre vores trivsel samt at vi fungerer optimalt - såvel arbejdsmæssigt som privat.

Vi dykker helt ned i udforskning af vores forhold til de 3 instinkter, som hver rummer 3 underliggende zoner - med igen hver 5 domæner. Så der er basis for en dybdegående indsigt i dig selv og andre mennesker.

Du får mulighed for at teste dit forhold til alle 15 underkategorier pr instinkt - og dermed dit forhold til de 3 instinkter og afgøre din undertype. Du vil sætte og arbejde med mål omkring væsentlige forandringer på de relevante områder samt balancere de 3 instinkter i forhold til hinaden.

Dette emne er meget relevant for vores vigtige relationer i livet. Du vil få langt større forståelse for- og styrket dine relationer til din partner, dine børn, venner, familiemedlemmer, kolleger og andre, som spiller store roller i dit liv.

Undertyperne

Med udgangspunkt i de 9 Enneagramtyper, kan vi se, hvordan de hver lever sig ud i de 3 instinkter. 

Det giver i alt 27 forskellige undertype-varianter. 

Alle 27 undertyper bliver præsenteret, og det vil give dig en meget dybere forståelse for typens mønstre, begrænsninger og potentiale.

Modtyperne

Hver af typerne udviser en "modtype" i et af instinkterne. En type, der måske ikke helt ligner "sig selv" - eller de andre af typen. Dette fænomen kaldes "Counter type" (modtype). Her finder vi ofte forklaringer på, når mennesker har svært ved helt at se sig selv - eller andre - 100% i en type, ligesom det i højere grad skaber øget accept af dig selv og andre.

 

Målgruppe og udbytte

Denne Practitioner Class er for dig, der søger grundig indføring i Enneagrammet med specifikt fokus på:

 • Uddybning og nuancering af typerne
 • Generel trivsel i livet
 • Opfyldelse af behov på alle livsområder
 • Parforhold - og andre vigtige relationer (også arbejdsmæssigt)
 • Rummelighed overfor andre
 • Typegenkendelse

Emnerne er relevante såvel arbejdsmæssigt som privat.

Der er altid stort fokus på din egen personlige udvikling.

 

Indhold

På denne Practitioner Class - Instinktive undertyper

 • De 3 instinkter
  • De 3 underliggende zoner med hver 5 domæner - for hvert instinkt
 • Guidede meditationer/Mindfulness
 • Udvikling, dialog og øvelser
  • Blinde instinkt, afbalancering i og mellem instinkterne
 • De instinktive undertyper (når 9 bliver til 27 typer)
 • Modtypen (counter type) for hver type
 • Større indsigt og kompetence i typeafdækning (ligheder og faldgrupper)
 • Masser af dialog, øvelse og læring

 

Form

På Practitioner Classes fordeles tiden mellem spændende og lærerig teori (med masser af konkrete eksempler), dialog og samtale samt redskaber og øvelser til integration af det lærte.

 

Forudsætning for at deltagelse

Deltagelse på Practitioner Classes forudsætter, at du har grundlæggende indsigt i Enneagrammet som model og de 9 typer i bred forstand.

Practitioner Classes er overbygningen på Enneagram Basic hos os, men du kan deltage, hvis du har tilsvarende kursus/uddannelse. Kontakt os for evt. sparring om dine muligheder.

 

Videregående og certificering


 

Aktuelle Practitioner Classes
 


Dato: 20. juni 2024 - 21. juni 2024
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 1., 9000 Aalborg
Pris: 3.500,- (ex moms). 10% RABAT til privatbetalende. Inkl. frokost - og materialer.

Practitioner Classes indgår i Enneagram Practitioner uddannelsen. Men du kan tage modulerne (Practitioner Classes) som løsgænger og i vilkårlig rækkefølge.

På denne Practitioner Class - Instinktive undertyper
- De 3 instinkter
- De 3 underliggende zoner med hver 5 domæner - for hvert instinkt
- De instinktive undertyper (når 9 bliver til 27 typer)
- Modtypen (counter type) for hver type
- Større indsigt og kompetence i typeafdækning (ligheder og faldgrupper)
- Masser af dialog, øvelse og læring

Forudsætning for deltagelse: Enneagram Basic eller tilsvarende.


Dato: 16. januar 2025 - 17. januar 2025
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 1., 9000 Aalborg
Pris: 3.500,- (ex moms). 10% RABAT til privatbetalende. Inkl. frokost - og materialer.

Practitioner Classes indgår i Enneagram Practitioner uddannelsen. Men du kan tage modulerne (Practitioner Classes) som løsgænger og i vilkårlig rækkefølge.

På denne Practitioner Class - Instinktive undertyper
- De 3 instinkter
- De 3 underliggende zoner med hver 5 domæner - for hvert instinkt
- De instinktive undertyper (når 9 bliver til 27 typer)
- Modtypen (counter type) for hver type
- Større indsigt og kompetence i typeafdækning (ligheder og faldgrupper)
- Masser af dialog, øvelse og læring

Forudsætning for deltagelse: Enneagram Basic eller tilsvarende.

Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@nlpenneagramaalborg.dk