IEQ9 testen med profil

 

Professionel Enneagramtest

Testen er udviklet af og udbydes fra Integrative Enneagram Solutions 9, som har hovedsæde i London.

Under udvikling af denne online test har iEQ9 benyttet adskillige eksperter fra hele verden, som hver er specialister på deres områder. Den er super grundig og velfungerende – og, ikke mindst, er den præcis. Det er et meget professionelt foretagende.

 

 

Bestil din IEQ9 test med profil her

 


Pris: 450,- (ex moms)

Enneagramtest med 22 siders skriftlig profil.


Pris: 900,- (ex moms)

Enneagramtest med 42 siders skriftlig profil.


Pris: 450,- (ex moms)

Her kan du bestille en upgrade, hvis du ALLEREDE HAR TAGET TESTEN MED STANDARD PROFIL.
Du skal IKKE tage testen igen men vil blot modtage PROFESSIONEL profil.

 

Du får

Efter du har taget testen online, får du indenfor 24 timer (på hverdage) tilsendt din profil.

Profilen giver dig indikation af:

  • Din primære type (din type)
  • Vingetype
  • Instinktive undertype stacking (selvophold, social, 1:1)
  • Tri-type (Tri-fix – Triadic Style)
  • Punkter (typer) for stress og frigørelse
  • Grupper indenfor Social stil og problemhåndtering
  • Din aktuelle (personlige og subjektive) STRESS indikation på 8 parametre
    Niveau af selvindsigt (Overordnet udviklingsniveau)


Vælger du den professionelle profil, får du desuden en række arbejdsrelaterede vinkler med emner som kommunikation, feedback, konflikt, ledelse, teamadfærd og MEGET MERE.

 

Til virksomheder

Individuel test og profil

Denne test med tilhørende professionel profil er et excellent redskab for medarbejdere, ledere og virksomheden generelt. Som person får man meget værdifuld indsigt i sig selv, samt hvordan man relaterer til kollegaer, medarbejdere, ledere osv. 

Dermed kan den danne grundlag for en effektiv og værdifuld MUS samt på mange andre måder assistere såvel den enkelte som virksomheden til at skabe mere trivsel, reducere stress, løse konflikter osv.

Teamrapport

Hvis alle medarbejdere i virksomheden eller et givent team har taget test med professionel profil, kan der bestilles en teamrapport.

Teamrapporten giver et samlet overblik over teamet/medarbejderne, og indeholder en række specifikke aspekter, som kan danne grundlag for facilitering af udviklingsprocesser, kommunikation, trivsel og samarbejde i teamet - internt og eksternt, samt relation til ledelse og MEGET mere!

Vi kan tilbyde professionel facilitering med udgangspunkt i denne rapport, ligesom den kan danne grundlag for møder og dialog på egen hånd i teamet/virksomheden.

Kontakt os for at høre mere om priser og muligheder i forhold til, hvordan din arbejdsplads kan arbejde videre med test og profil.

Tlf.: 98101677

Mail: info@nlpenneagramaalborg.dk 

 

Til coaching

Et at de primære formål for denne test og profil er, at den er et excellent grundlag for coaching. Med din profil vil du kunne stille helt skarpt på, hvilke udviklingspunkter og begrænsninger mm, du med fordel kan arbejde med, når du ønsker at skabe forandring i dit liv.

Kontakt os for at få anbefaling og henvisning til kompetente coaches. Du kan booke en kort debriefing på dit resultat og efterfølgende coaching med udgangspunkt i dig og din profil.

Mail: info@nlpenneagramaalborg.dk 

Tlf.: 98101677

 

Stresshåndtering

Med udgangspunkt i profilen generelt og specielt i kraft af en stressindikation på 8 parametre, vil det fremgå tydeligt, hvilke livsområder, du er under påvirkning af i forhold til stress. Du vil få råd og vejledning til, hvad du kan gøre. Tag den eventuelt med til din stresscoach eller anden vejleder, og benyt indikationen som udgangspunkt for behandling, håndtering og forebyggelse af stress.

  • Se skemaet længere nede for overblik over indholdet.

 

I profilen belyses både styrker og udfordringer, ligesom der gives gode råd og anvisninger til, hvordan du kan arbejde med og udvikle dig i forhold til de givne emner.

 

Personligt/Privat

Du kan naturligvis også købe test og profil helt privat. Den vil give mange særdeles berigende indsigter til din egen personlige udvikling, selv-ledelse og livshåndtering generelt.

 

Gratis test og profil med din uddannelse

Testen med standardprofil indgår GRATIS, første gang du tilmelder dig uddannelse (Practitioner, Master, Trainer uddannelse) i NLP Aalborg & Enneagraminstituttet.

 

I praksis

Ønsker du at købe testen, kan du øverst her på siden bestille den version, du ønsker.

Når du har bestilt testen her på vores webside, tilsender vi hurtigst muligt en mail til den mailadresse, du har angivet, hvor du får instruktion samt et link, der fører direkte til din personlige onlinetest. 

Når du har udfyldt testen online, fremsendes profil indenfor 24 timer. (dog kan lidt længere svartid forekomme i weekends samt i ferieperioder - men max 48 timer). Ofte kommer den indenfor få timer!

Opgradering af din standardprofil til professionel

Har du taget testen med standardprofil, kan du tilkøbe opgradering til den professionelle version. Du skal i så fald IKKE tage testen igen, da du har svaret på alt. Du bestiller bare profilen, og vi sender den til dig indenfor 48 timer efter bestilling.

 

Skema over indhold i profilerne

Professionel profil er inklusiv standardprofil

Standardprofil - ca 22 sider

Professionel profil - ca 42 sider

Basis Enneagramtype

Denne sektion fortæller mere om den Enneagramtype, som du relaterer mest til inkl. de sandsynlige styrker, svagheder og perspektiver på verden, som følger med denne type.

Kommunikation

Evnen til at kommunikere effektivt er en af kernekompetencerne for arbejdsmæssig succes. Denne sektion omhandler lytteadfærd, verbal, non-verbal og skriftlig kommunikation.

27 Undertyper

Denne sektion hjælper dig til at forstå indflydelsen af de biologiske drivkræfter i din personlighed og forklarer din adfærd mere i dybden.

At give og modtage feedback

I en arbejdsmæssig sammenhæng er evnen til at give og modtage feedback et vigtigt led til at forbedre præstationer og effektivitet. Det er også ofte en del af at styre den formelle præstationsproces.

Udtryksmåde/centre

Denne sektion beskriver balancen mellem hvordan du udtrykker dig i forhold til Tanker, Følelser og Handling.

Feedback Guide for alle typer

Tips til at hjælpe dig med at forberede, tilpasse og vejllede dig i din tilgang, når du giver feedback til andre, som du kender typen på.

Indflydelse fra vingen

Vingen henviser til den måde hvorpå en af dine tilstødende Enneagramtyper påvirker og farver udtrykket af din basis Enneagramtype.

Konflikt

Denne sektion ser på din reaktion i konflikter og hvad der støder dig. Samt hvad du selv og andre kan gøre, når du bliver trigget.

Selvindsigt og Balance

Denne måling indikerer i hvilken grad du har været i stand til at frigøre dig fra egoets fikseringer for din type. Det måler også i hvilken grad du er bevidst om dine blinde punkter.

Beslutningstagning

Hvordan bliver din evne til at træffe effektive og velovervejede beslutninger påvirket af dit udtrykscenter, din Enneagramtype og det pres du måtte være under. Hvilken indflydelse har dine beslutninger og hvordan påvirker andres beslutninger dig.

Stressniveauer

Denne sektion giver dig et overordnet billede af din subjektive oplevelse af dine nuværende omstændigheder og den stress du måtte opleve.

Ledelse og styring

Hvordan påvirker din selvbevidsthed, balance og Enneagramtype din lederstil. Denne sektion hjælper dig også med dine mål, planlægning, udførelse af opgaver, uddelegering, præstationsstyring, motivation og prioritering af udvikling.

Linjer for Pres og Frigørelse

De linjer, der er forbundet til din basis Enneagramtype, åbner op for måder at arbejde med det pres/stress, som du oplever, og de støtter dig i din udviklingsrejse.

Teamadfærd

Hvordan fungerer du på de fire Teamstadier. Hvordan påvirker du dit team. Dine foretrukne mål og teamrolle.

   

Coachingrelation

Denne sektion stiler efter at øge din bevidsthed om, hvordan du kan være i en coachingrelation.

 

Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@nlpenneagramaalborg.dk