Kommercielle betingelser

 

Her på siden finder du info om:

 • Vores generelle betalingsvilkår
 • Ratebetaling mm
 • Tilmelding og afmelding
 • Rabatter
 • Pakkeløsninger
 • Bruttolønsordning
 • Kompetencefonde

 

Betalingsvilkår

 

Betaling og fakturering

Tilmelding er bindende.

Faktura fremsendes ved tilmelding med betalingsfrist på 14 dage.

Vi tilbyder naturligvis EAN fakturering.

 • Ved tilmelding med opstart indenfor 1 måned efter tilmelding betales faktura umiddelbart ved modtagelse. (max 3 dage fra fakturadato og altid inden opstart)
 • Alle priser er angivet ekskl. moms, med mindre andet specifikt er angivet. Der bliver således pålagt 25% moms på faktura
 • Betaling foretages via bankoverførsel, og er gældende, når pengene står på vores konto
 • Kontonummer er anført på faktura

Har du andre behov eller ønsker, kan du kontakte os personligt for at høre, om vi kan imødegå dette.

 

Ratebetaling og udskudt betaling

Vi tilbyder ratebetaling (uden yderligere omkostninger) til privatpersoner med fuld egenbetaling på vores uddannelser af længde på 4 moduler eller mere.

Ratebetaling aftales individuelt. I udgangspunktet forudsættes det, at der betales en rate inden opstart, og at sidste rate forfalder inden sidste modul. Undtagelsesvis kan vi dispensere fra disse kriterier. Kontakt os gerne med dit forslag eller med spørgsmål til dette.

Hvis du ønsker udskudt betaling, betales depositum på 20% af den samlede pris senest 14 dage efter tilmelding (og modregnes det samlede fakturabeløb).

 

Ønsker du at ansøge om særlige betalingsvilkår, skal du kontakte os personligt på info@enneagraminstituttet.dk eller ringe på 98101677

 

Tilmelding og afmelding

Tilmelding er grundlæggende bindende uanset betalingsaftaler, betalingsfrister, ratebetaling mm.

Påbegyndte forløb refunderes ikke. Ved ratebetaling er tilmelding – og dermed betaling – ligeledes bindende på generelle vilkår.

Bliver du forhindret i at deltage, kan du flytte til et af de næste tilsvarende hold.

Tilmelding gælder for den tilmeldte person og kan ikke overdrages til andre med mindre dette aftales specifikt og kan godkendes af Enneagraminstituttet.

 

Afmeldingsfrister

1 måned inden start

 • Senest på samme dato-dag måneden inden opstartsdagen
 • Betales/modregnes 10% af kursusgebyr i administrationsgebyr

1 måned til 2 uger inden start

 • Betales/modregnes 50% af beløbet

Mindre end 2 uger inden start

 • Betales fuldt beløb
 • Ingen tilbagebetaling

 

Udsættelse eller annullering

 • af NLP Aalborg & Enneagraminstituttet

Ved for få tilmeldte, sygdom eller lignende forbeholder vi os retten til at udsætte eller aflyse forløb.

Vi tilstræber naturligvis at undgå ændringer i programmet. Undtagelsesvis kan det dog forekomme af forskellige årsager, som kan betyde, at forløb eller enkelte moduler må flyttes, udsættes eller aflyses.

I så fald giver besked hurtigst muligt.

 • Ved udsættelse af forløb gælder tilmelding og betingelser fortsat. Her refunderes ikke gebyrer
 • Ved aflysning refunderes evt. indbetalt beløb eller annullere din tilmelding, hvis du ønsker dette
 • Vi kan desværre ikke refundere eller kompensere evt. andre udgifter som transport, overnatning mm. i forbindelse med udsættelse eller aflysning
 • Betyder en udsættelse eller pause, at du ikke kan deltage på de nye datoer, vil vi gøre alt vi kan, for at du kan få dine moduler nemmest og hurtigst muligt. Der er ikke udløb på evt. moduler/dage, du har tilgode

Særlige vilkår under Corona pandemien

Som bekendt er hele Danmark (og verden) løbende underlagt en række skiftende restriktioner. Når vi ikke har mulighed for at afvikle kurser og moduler på uddannelser, udskydes disse. 

Ligeledes kan vi risikere at måtte udskyde opstartsdatoer på kommende forløb, efter du har tilmeldt dig.

Vi beklager disse situationer meget, men vi har desværre ikke indflydelse på Corona-situationen.

Pauser på uddannelser, udskydelser af opstarter mm er således underlagt ovenstående vilkår.

 

Rabatter

Vi tilbyder for tiden nedenstående tilbud og rabatordninger.

Bemærk at disse rabatter og tilbud ikke er statiske, og kan blive ændret uden yderligere varsel.

 • Vi giver IKKE rabat PÅ rabat
 • Det betyder, at du ikke kan opnå mere end en type rabat på en given uddannelse.

Ønsker du at ansøge om rabat, skal du kontakte os personligt på info@enneagraminstituttet.dk eller ringe på 98101677.

 

Moms-rabat til privatbetalende

fx Unge, studerende, ledige, pensionister mm

Skal du selv betale dit kursus eller din uddannelse, kan du ansøge om moms-rabat.

 • Rabatten udgør 20% svarende til det momsbeløb, der lægges på ved B2B salg
 • Prisen du betaler er altså den, som er angivet ved kurser/uddannelser EX moms

Det gælder fx unge, studerende, pensionister, førtidspensionister, invalidepensionister og ledige eller andre i lignende situation - eller som er selvbetalende forudsat:

 • Der ikke kan gives offentligt tilskud
 • Det ikke betales af virksomhed eller organisation
 • ALTSÅ DU SELV BETALER MED PRIVATE PENGE
 • Du søger om rabatten på EGET INITITATIV og INDEN (eller samtidig med tilmelding)

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

IEA Medlemmer

Vi tilbyder 10% rabat på Enneagram grundkursus og Enneagram Basic uddannelsen, hvis du er medlem af IEA.

Læs mere om IEA her:

 

Loyalitetsrabat & pakkeløsninger

Ved tilmelding til 2 lange uddannelser samtidig, tilbyder vi 10% rabat på det samlede forløb.

Lange uddannelser er:

 • Enneagram/NLP Practitioner
 • Enneagram/NLP Master
 • Enneagram Basic OG Practitioner
 • Enneagram/NLP Trainer

Opnå fx 10% rabat ved samtidig tilmelding til:

 • NLP Practitioner og NLP Master Practitioner
 • NLP Practitioner og Enneagram Practitioner
 • NLP Master Practitioner og Enneagram Practitioner

Har du taget NLP Practitioner hos os, tilbyder vi DESUDEN (og oveni evt. pakkerabat) 3.000 kr. i rabat på din NLP Master Practitioner.

 

Få et godt tilbud

Vi er samtidig altid klar til at give et godt tilbud, hvis du ønsker andre pakkeløsninger, eller I er flere, der tilmelder på en gang.

Ligeledes kan der indgås rammeaftaler på fordelagtige vilkår med virksomheder, der etablerer samarbejde om uddannelse af flere medarbejdere eller andet.

kontakt os personligt på info@enneagraminstituttet.dk eller ring på 98101677

 

Skattefri uddannelse – Bruttolønsordning

Du kan lave en aftale med din arbejdsgiver, hvor faktura tilgår virksomheden, som derefter trækker pengene i din bruttoløn. Herved får du fradrag for skatten (ca. 50%) - samt muligvis momsen også.

Virksomheden har ingen udgift ved dette arrangement, kun lidt administration.

Betalingen kan evt. inddeles i rater og pengene kan på denne måde f.eks. også trækkes over flere måneder.

Der er kriterier forbundet med at kunne gøre dette, og de afhænger typisk af i hvor høj grad, uddannelsen er arbejdsrelevant, opkvalificerende osv. for dig. Vores uddannelser opfylder i udgangspunktet dette kriterie, uanset hvad du arbejder med (mener vi at kunne argumentere for!), men det er ikke noget, vi kan afgøre som sådan.

Kontakt evt. os, hvis du vil høre, hvordan udbyttet fra en given uddannelse hos os kan opkvalificere netop dig i din arbejdssituation, hvis det ikke allerede fremgår af beskrivelserne, hvad det typisk gør.

Læs mere om bruttolønsordningen her:

 

Kompetencefonde

Du kan ansøge om midler til uddannelse via kompetencefonde.

 • Alle virksomheder, som har overenskomst med en fagforening, betaler et årligt gebyr pr. medarbejder. Alle, der er ansat i sådan en virksomhed, har ret til 2×5 dages efteruddannelse pr. år
 • Du bliver trukket via din løn, men Kompetencefonde kompenserer med 85% af udgiften
 • Hvis du ikke har benyttet dig af det i op til 3 år, kan du samle dagene

Læs mere om kompetencefonde her

 

Den kommunale kompetencefond

Med godkendelse fra din leder og tillidsrepræsentant kan du søge om op til 25.000 kr. i tilskud til uddannelse om året.

Du kan læse mere og ansøge elektronisk her:

Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@enneagraminstituttet.dk 

FORMAND OG MEDSTIFTER
Enneagramforeningen i Danmark