Kommercielle betingelser

 

Her på siden finder du info om:

 • Fakturering og betalingsfrister
 • Ratebetaling mm
 • Tilmelding, afmelding, udsættelser, annulleringer samt ændring af datoer mm.
 • Rabatter
 • Pakkeløsninger
 • Bruttolønsordning
 • Kompetencefonde

 

Forbehold for evt. fejl og ændringer

Vi er i en proces med at ændre forløb og priser samt etablere ny webside. Derfor kan der forekomme fejl i priser, rabatordninger mm. enkelte steder på vores webside. 

Vi søger efter og retter løbende de fejl, vi opdager.

Priserne som angivet på selve aktiviteten (kursus, uddannelse mm.), hvor tilmelding finder sted er de korrekte uanset hvad der måtte stå andre steder.

Vi beklager evt. ulejlighed med dette.

Har du spørgsmål til dette, er du altid velkommen til at kontakte os personligt for afklaring mm.

 

Betalingsvilkår

 

Fakturering og betalingsfrister

Tilmelding er bindende på gældende vilkår for online handel - herunder fortrydelsesfrist på 14 dage.

 

Du modtager 2 fakturaer efter tilmelding. 

 • Faktura 1 er depositum til betaling senest 14 dage efter tilmelding
 • Faktura 2 er restbeløbet til betaling 45 dage inden opstart på kursus/uddannelse/ydelse

Ved tilmelding indenfor 45 dage før opstart:

 • Ved tilmelding indenfor 45 dage før opstart, forfalder hele beløbet med 14 dages frist
 • Ved tilmelding indenfor 14 dage før opstart, forfalder hele beløbet med 2 dages frist - og skal være os i hænde inden opstart

Diverse info:

 • Alle priser på websiden er angivet ekskl. moms, med mindre andet specifikt er angivet. Der bliver således pålagt 25% moms på faktura
 • Betaling foretages via bankoverførsel eller MobilePay, og er gældende, når pengene står på vores konto
 • Kontonummer og MobilePay-nummer til indbetaling er anført på faktura
 • Forfaldsdato fremgår af faktura
 • Vi tilbyder naturligvis EAN fakturering

Har du/I andre behov eller ønsker, kan du kontakte os personligt for at høre, om vi kan imødegå dette. Se eksempelvis mulighed for ratebetaling herunder.

 

Ratebetaling og udskudt betaling

Vi tilbyder ratebetaling (uden yderligere omkostninger) til privatpersoner med fuld egenbetaling på vores uddannelser af længde på 4 moduler eller mere.

Ratebetaling aftales individuelt. I udgangspunktet forudsættes det, at der betales depositum på 10% tilsvarende almindelig fakturering (til betaling senest 14 dage efter tilmelding).

Sidste rate skal afvikles inden sidste modul. Undtagelsesvis kan vi dispensere fra disse kriterier. Kontakt os gerne med dit forslag eller med spørgsmål til dette.

Ønsker du at ansøge om særlige betalingsvilkår, skal du kontakte os personligt på info@nlpenneagramaalborg.dk eller ringe på 98101677

Vigtigt om ratebetaling:

 • Ved ratebetaling gælder samme vilkår og bindinger som ved almindelig fakturering
 • Ved ratebetaling udarbejdes skriftlig aftale, som underskrives af begge parter i forhold til handelsvilkår

 

Tilmelding og afmelding

Tilmelding er grundlæggende bindende uanset betalingsaftaler, betalingsfrister, ratebetaling mm.

Påbegyndte forløb refunderes ikke. Ved ratebetaling er tilmelding – og dermed betaling – ligeledes bindende på generelle vilkår.

Bliver du forhindret i at deltage, kan du flytte til et af de næste tilsvarende hold.

Vi forbeholder os ret til at opkræve administrationsgebyr på Kr. 250,- for hver flytning til andet hold eller erstatning for dage/moduler.

Tilmeldingen gælder for den tilmeldte person og kan ikke overdrages til andre med mindre dette aftales specifikt og kan godkendes af NLP Aalborg & Enneagraminstituttet.

 

Afmeldingsfrister og vilkår

Fortrydelsesret  er max 14 dage efter tilmelding.

Afmelder du - uanset årsag:

Fra 14 dage efter tilmelding til og med 45 dage før dato for kursusstart:

 • Betales 10% af kursusgebyr svarende til indbetalt depositum

45 dage til 14 dage inden start:

 • Betales 50% af det fulde beløb

Mindre end 14 dage inden start:

 • Betales fuldt beløb
 • Ingen tilbagebetaling

Efter opstart er købsaftalen fuldt gældende og der refunderes ikke indbetalte beløb.

Disse betingelser gælder også for deltagere, som er bevilliget ratebetalings-ordning - uanset hvilke rater og beløb, der måtte være - eller ikke være indbetalt på de givne tidspunkter. 

 

Udsættelse eller annullering

 • af NLP Aalborg & Enneagraminstituttet

Ved for få tilmeldte, sygdom (underviser eller dennes familie) og lignende forbeholder vi os retten til at udsætte eller aflyse forløb.

Vi tilstræber naturligvis at undgå ændringer i programmet. Undtagelsesvis kan det dog forekomme af forskellige årsager, som kan betyde, at forløb eller enkelte moduler må flyttes, udsættes eller aflyses.

I så fald giver besked hurtigst muligt.

 • Ved ændring af programmet - herunder udsættelse på op til 6 måneder af kursus eller forløb gælder tilmelding og betingelser fortsat. Her refunderes ikke indbetalt kursusgebyr
 • Ved fuld aflysning refunderes evt. indbetalt beløb
 • Ved udsættelse på mere end 6 måneder refunderes evt. indbetalt beløb efter anmodning. Anmodes der ikke om dette, forbliver tilmeldingen aktiv
 • Vi kan desværre ikke refundere eller kompensere evt. andre udgifter som transport, overnatning mm. i forbindelse med udsættelse eller aflysning
 • Betyder en udsættelse eller pause, at du ikke kan deltage på de nye datoer, vil vi gøre alt vi kan, for at du kan få dine moduler nemmest og hurtigst muligt. Der er ikke udløb på evt. moduler/dage, du har tilgode
 • Hvis begivenheder udenfor vores kontrol; force majeure generelt, pandemi) og lignende forbeholder vi os ret til at udsætte forløb og opstarter yderligere uden kompensation eller returret i det omfang og i den tidsramme, vi uforskyldt er underlagt dette

 

Flytning mellem hold/moduler på deltagers foranledning

Ønsker du at flytte til andet kursus, modul eller forløb - evt. anden dato for tilsvarende hold/modul, er vi altid behjælpelige med løsninger. Vi har mange hold årligt, så det er forholdsvis nemt at finde nyt hold eller evt. erstatningsdage ved fx sygdom eller fravær af anden årsag. 

Du kan ligeledes bytte din tilmelding og evt. indbetalte beløb til andet kursus/forløb hos os inden opstart.

Da det administrativt er meget ressourcekrævende for os, gælder følgende, hvis DU ønsker at ændre noget ved din tilmelding fx skifte til - eller tage erstatning på andet hold, modul eller enkelt dage pga. fravær (uanset årsag):

 • Vi forbeholder os ret til at opkræve administrationsgebyr på Kr. 250,- for hver flytning til andet hold eller erstatning for dage/moduler
 • Undtagelser fra dette kan evt. indbefatte alvorlig sygdom, dødsfald i familien eller lignende, som ligger udenfor deltagers kontrol
 • Undtagelse og fravigelse fra disse vilkår afgøres suverænt af Enneagraminstituttet

 

Rabatter

Vi tilbyder for tiden nedenstående tilbud og rabatordninger.

Bemærk at disse rabatter og tilbud ikke er statiske, og kan blive ændret uden yderligere varsel.

 • Vi giver IKKE rabat PÅ rabat
 • Det betyder, at du ikke kan opnå mere end en type rabat på en given uddannelse eller ydelse.

Ønsker du at ansøge om rabat, skal du kontakte os personligt på info@nlpenneagramaalborg.dk  eller ringe på 98101677.

 

10% rabat til privatbetalende

Særligt rettet mod fx unge, studerende, ledige, pensionister mm

Skal du selv betale dit kursus eller din uddannelse 100% private penge, kan du ansøge om privatbetaler-rabat.

Rabatten er IKKE en rettighed. Rabatten kan gives, hvis vi skønner, den er berettiget som støtte for at muliggøre deltagelse.

Det gælder fx unge, studerende, pensionister, førtidspensionister, invalidepensionister og ledige eller andre i lignende situation - eller som er selvbetalende forudsat:

 • Der ikke kan gives offentligt tilskud
 • Det ikke betales af virksomhed eller organisation
 • Altså du selv betaler hele beløbet med private penge
 • Du søger om rabatten i forbindelse med tilmelding, hvor det fremgår på formularen

Privatbetalerrabat kan kombineres med pakkerabat og introrabat.

 

Få et godt tilbud

Vi er samtidig altid klar til at give et godt tilbud, hvis du ønsker andre pakkeløsninger, eller I er flere, der tilmelder på en gang.

Ligeledes kan der indgås rammeaftaler på fordelagtige vilkår med virksomheder, der etablerer samarbejde om uddannelse af flere medarbejdere eller andet.

kontakt os personligt på info@nlpenneagramaalborg.dk eller ring på 98101677

 

Skattefri uddannelse – Bruttolønsordning

Du kan lave en aftale med din arbejdsgiver, hvor faktura tilgår virksomheden, som derefter trækker pengene i din bruttoløn. Herved får du fradrag for skatten (ca. 50%) - samt muligvis momsen også.

Virksomheden har ingen udgift ved dette arrangement, kun lidt administration.

Betalingen kan evt. inddeles i rater og pengene kan på denne måde f.eks. også trækkes over flere måneder.

Der er kriterier forbundet med at kunne gøre dette, og de afhænger typisk af i hvor høj grad, uddannelsen er arbejdsrelevant, opkvalificerende osv. for dig. Vores uddannelser opfylder i udgangspunktet dette kriterie, uanset hvad du arbejder med (mener vi at kunne argumentere for!), men det er ikke noget, vi kan afgøre som sådan.

Kontakt evt. os, hvis du vil høre, hvordan udbyttet fra en given uddannelse hos os kan opkvalificere netop dig i din arbejdssituation, hvis det ikke allerede fremgår af beskrivelserne, hvad det typisk gør.

Læs mere om bruttolønsordningen her:

 

Kompetencefonde

Du kan ansøge om midler til uddannelse via kompetencefonde.

 • Alle virksomheder, som har overenskomst med en fagforening, betaler et årligt gebyr pr. medarbejder. Alle, der er ansat i sådan en virksomhed, har ret til 2×5 dages efteruddannelse pr. år
 • Du bliver trukket via din løn, men Kompetencefonde kompenserer med 85% af udgiften
 • Hvis du ikke har benyttet dig af det i op til 3 år, kan du samle dagene

Læs mere om kompetencefonde her

 

Den kommunale kompetencefond

Med godkendelse fra din leder og tillidsrepræsentant kan du søge om op til 25.000 kr. i tilskud til uddannelse om året.

Du kan læse mere og ansøge elektronisk her:

Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@nlpenneagramaalborg.dk