Enneagramtyper | Lær om de 9 typer | Enneagraminstituttet

Kort beskrivelse af de 9 Enneagramtyper

Måske kan du kende dig selv eller andre her... hvilke 6 kendetegn er mest dig?

 

Disciplineret Perfektionist – rationel, principfast, ønsker at forbedre. Kan være selvkontrollerende, ufleksibel og kritisk

Omsorgsfuld Hjælper – omsorgsfuld, generøs, givende. Kan være besiddende, stolt og undertrykke egne behov

Effektiv Udretter – ambitiøs, tilpasningsdygtig og effektiv. Kan være ’arbejdsnarkoman’, imagebevidst og statussøgende

Intens Individualist – Følelsesmæssig bevidst, intuitiv og kreativ. Kan være selvcentreret, humørsyg og indadvendt

Stille Specialist – indsigtsfuld, videns ekspert og velovervejet. Kan være reserveret, tilbagetrukket og undvigende

Loyale Skeptiker – Loyal, engageret og ansvarlig. Kan være mistroisk, tvivlende og på tværs

Entusiastisk Visionær – Optimistisk, iderig og inspirerende. Kan være utålmodig, overfladisk og flygte ud i ønsketænkning

Aktiv udfordrer – Selvsikker, handlekraftig og ligefrem. Kan være dominerende, angrebslysten og kontrollerende

Tilpassende Fredsskaber – omgængelig, fleksibel og tilfreds. Kan være konfliktsky, passiv og stædig

Genkend dig selv i denne uddybet beskrivelse...

Gå direkte til type:

1 - Disciplineret Perfektionist  2 - Betænksom Hjælper 3 - Effektiv Udretter
4 - Intens Individualist 5 - Stille Specialist 6 - Loyal Skeptiker
7 - Entusiastisk Visionær 8 - Aktiv Udfordrer 9 - Tilpassende Fredsskaber

 

 

TYPE 1 – DISCIPLINERET PERFEKTIONIST

Hvis du primært relaterer til type 1, vil du formentlig genkende meget af dette:

Du er meget optaget af, hvordan alt og alle kan forbedres – herunder dig selv. Du er hårdtarbejdende, pligtopfyldende og tilstræber altid at gøre dine opgaver helt færdige. Det kan være svært for dig at slappe af, før alle dagens pligter og ”to-do listen” er tjekket helt af. ”Pligter før fornøjelser”.

Du giver dig selv pligter og opgaver. Og når du har sagt A, siger du også B.

Du kan være noget kritisk anlagt. Du har især en stor indre kritiker, og kan have tendens til at fokusere på de ting, der ikke er, som de burde være.

Da du har en stærk fornemmelse for, hvor perfekt alting kunne være, søger dit fokus ofte mod netop det, som burde, skulle og kunne forbedres, rettes eller ordnes, for at opnå perfektion.

Du kan nærmest ikke undgå at opdage fejl. Det kan være i en tekst, når noget er placeret forkert, , en plet på tøjet, når nogen ikke overholder reglerne eller andet, der springer i øjnene som fejl eller afvigelser.

Når det kommer til dig selv, kan det opleves som om, din indre kritiker eller tilretteviser bestemmer mest. Dermed retter du dig knapt så meget til din lyst og dine følelser, som i stedet undertrykkes eller tilsidesættes, når du skal tage beslutninger eller løse opgaver.

Du kan have svært ved at træffe beslutninger, fordi du har brug for at være helt sikker, på det nu også er den rigtige beslutning. Det kan blive lidt ”sort eller hvidt”, og du ville ofte ønske, der var klare og tydelige regler for alting.

Du er typisk et ordensmenneske med sans for detaljerne. Du trives godt med, at alting har sin plads, at der er rigtige eller forkerte måder at gøre ting på, samt at du altid yder dit bedste.

Du kan lide at være velforberedt og sikre dig, du har styr på det hele.

Når tingene, dig selv og andre mennesker, ikke er, som de bør være, kan du opleve harme, frustration og fordømmelse. Du bliver irriteret, når andre tilsyneladende slipper for nemt om ved tingene, sjusker eller ikke følger reglerne. Du har svært ved at forstå, andre ikke bare gør det ordentlige og rigtige – ”hvor svært kan det være?”.

Nogle gange – oftest på ferie mm. – kan du give slip og opleve dig pligtfri. Her trækker du på type 7, som er væsent- lig mere lyststyret, let og positiv.

Andre gange, når ”alt” går imod dig, kan du besøge type 4, hvor du så mister modet, oplever håbløshed, føler dig mis- forstået og kan blive overvældet af alle de følelser, du sædvanligvis tilsidesætter.


 

TYPE 2 – BETÆNKSOM HJÆLPER

Hvis du primært relaterer til type 2, vil du formentlig genkende meget af dette:

Du er meget optaget af andre menneskers behov og ønsker, samt hvordan du kan hjælpe og stå til rådighed. Du giver gerne af et godt hjerte. Du behøver ikke blive bedt om at hjælpe eller yde noget for andre.

Du er dygtig til at yde omsorg, være empatisk, give anerkendelse og kende de andres behov. Men du hader at blive taget for givet!

Det kan være svært at sige nej til at hjælpe eller sige fra i forhold til opgaver, andre beder dig om at løse. Dette kan medføre en indre konflikt i dig.

Du er specielt fokuseret på at hjælpe mennesker, som står dig nær, eller som betyder meget for dig.
Du kan dog have svært ved dine egne behov og ved faktisk ikke altid, hvad du selv ønsker og har brug for.

Det er typisk svært for dig at bede om, eller tage imod, hjælp fra andre. Du ville ofte ønske, at andre var lige så gode til at se dine behov og opfylde dem af sig selv – uden du behøver gøre opmærksom op det.

Du kan føle dig ufri, fordi du hele tiden ”skal” give til andre og være til rådighed. Du føler ofte, at du må tilpasse dig for at gøre andre tilpas. Derfor kan du opleve, at du har mange forskellige ”jeg’er”, som du bringer i spil, afhængigt af, hvem du er sammen med.

Når andre ikke værdsætter dig tilstrækkeligt og anerkender dig for al din hjælpsomhed, kan det føre til konflikter – fx i parforholdet. Der skal i din optik dog ikke meget til, for at du kan føle dig anerkendt. Bare et lille ”klap på skulde- ren” eller en lille tilkendegivelse af, at de godt ved, du har ydet en stor indsats og ofret meget for at hjælpe, vil være tilstrækkeligt.

Til gengæld bryder du dig ikke om overdreven anerkendelse, eller at blive sat i fokus eller centrum for opmærksom- heden.

Til tider kan du – måske lidt ubevidst – forsøge at gøre dig uundværlig. Du forsøger at spotte andres behov, og føler nærmest du kender disse, før personen selv gør det.

Det kan knibe lidt med din selvtillid, og du søger derfor ofte bekræftelser fra betydningsfulde personer i dit liv, når du skal træffe beslutninger, eller sikre, du kan ”tillade” dig at gøre eller ønske noget for dig selv.

Nogle gange, når du oplever dig fri fra andres behov, kan du bedre mærke dine egne følelser, og hvad du har lyst til. Her får du måske lyst til at være lidt kreativ og gøre noget godt for dig selv.

Andre gange kan det blive for meget for dig, når du yder og yder, ikke får sagt fra, og samtidig ikke oplever, du får noget igen. Her kan du besøge type 8, som i høj grad kan mærke sig selv, sige fra og give udtryk for sine grænser. Du bliver måske lidt for vred og bagefter lidt bange for, at du har skræmt dine nære og kære væk.


 

TYPE 3 – EFFEKTIV UDRETTER


Hvis du primært relaterer til type 3, vil du formentlig genkende meget af dette:

Du er altid på farten, har travlt og er optaget af at få noget fra hånden. Du kan yde en fantastisk arbejdsindsats og kan holde mange bolde i luften på én gang.

Det er til gengæld ikke nemt for dig at lave ingenting, bare trække stikket og slappe af.

Når du skal slappe af, foregår det derfor typisk med fysisk aktivitet, som fx at lave noget i dit hjem, dyrke sport eller en hobby.

Du er hurtig og handlekraftig. Du har nemt ved at omstille dig, når tingene ændrer sig, da du går meget rationelt til opgaver og problemer.

Herved kommer du typisk til at tilsidesætte dine følelser, og har en evne til at ”slukke” for dem, når du skal udrette noget.

Du har en god evne til at falde ind i et selskab, og er som udgangspunkt socialt anlagt. Du kan nærmest finde kamæleonagtige kvaliteter frem, og indtager den rolle, og det image, der skal til.

Når du fungerer bedst, er du ofte til stor inspiration og motivation for andre, og kan være en fremragende rollemodel i forhold til, hvordan man går til projekter og opgaver – samt, ikke mindst, når i mål med disse.

I det hele taget er du ret målorienteret, fokuseret og kan prioritere fra øjeblik til øjeblik. Du elsker at konkurrere, men typisk primært i aktiviteter, spil og sport, hvor du kan vinde. Kun førstepladsen tæller.

Når du skal præstere og arbejde, kan du glemme at tage hensyn til din krop og andre basale behov, og du opdager ofte for sent, når du har kørt dig selv for hårdt i en periode. Du kan indimellem tro, at du har ubegrænsede ressourcer.

Det er ikke nemt at dvæle ved, mærke eller udtrykke dine følelser direkte. Så måske udtrykker følelser ved at gøre noget for andre fx ved at ”stryge din mands skjorter” eller gennem det, du laver med andre – at du prioriterer dem ved at sætte tid af til dem. (så må de da kunne forstå det).

Du identificerer dig i stor grad med dit arbejde eller de roller, du ellers har, hvor du kan præstere godt, yde en indsats, nå i mål og blive en succes.

Du kan være temmelig image- og statusorienteret, og have tendens til kun at fremhæve dine successer og fortrin, hvor du (måske ubevidst) ”glemmer” at vise de andre sider også.

Nogle gange, når du er i trygge rammer eller har helt styr på det hele, kan du trække på type 6, hvor du så bliver lidt mere realistisk og tør forholde dig lidt mere skeptisk til det evige præstationsræs, du normalt kører i. Her får du også mere kontakt til dine følelser.

Andre gange, når du har kørt dig selv for hårdt – for længe, kan du (lidt modvilligt) komme på besøg i type 9, hvor du så mister fokus, handlekraft og får svære ved at prioritere.


 

TYPE 4 – INTENS INDIVIDUALIST

Hvis du primært relaterer til type 4, vil du formentlig genkende meget af dette:

Du er meget optaget af, hvad der mangler i dit liv, og på hvilken måde, du selv er mangelfuld i forhold til andre. Du oplever ofte en slags længsel efter netop det, du synes, du mangler i livet eller i dig selv. Du drømmer om det og romantiserer i forhold til, hvordan det ville være, hvis du havde det. Tanker som ”dengang var alt bedre...” eller ”hvis bare...” præger dit sind.

Du ved formentlig ikke altid præcis, hvad der er, du mangler. Det opleves mere som en grundlæggende følelsesmæssig mangel end noget konkret. Du sammenligner dig en del med andre, og det kommer sjældent ud til din fordel. For det meste føler du dig mere mangelfuld og mindre værd, - men indimellem mere værd, end de andre.

Nogle gange bliver du meget nostalgisk og melankolsk, og du kan ligefrem ”dyrke” fortidige minder (både gode og dårlige) i en sær blanding af melankoli og længsel. Du kan komme til at hænge fast i drømme og fantasier, har en indre drøm om at møde det helt rigtige menneske, som virkelig forstår dig. Du har formentlig haft mange oplevelser, hvor du har følt dig misforstået.

Du oplever dig selv som et særlig følsomt og unikt menneske, som både kender til de store og lykkelige følelser, men bestemt også kan ramme helt i bund følelsesmæssigt (nogle gange med kort mellemrum mellem disse yderligheder). Dette giver sig til udtryk i, at du svinger noget i humør. Du er måske ligefrem ”kendt” som lidt ”moody” og humørsyg – eller lidt af en ”Drama Queen”.

Du søger det intense i alt, du beskæftiger dig med. Det skal helst være med følelser og mennesker i fokus. Du holder af dybe samtaler, og at nå helt ind under huden på en fortrolig ven eller partner.

Du har typisk en god smag og holder af det ekstraordinære. Du formår at tilsætte lige det ekstra, som gør dagen, produktet eller oplevelsen helt unik.

Du kan arbejde meget intenst, når du er passioneret omkring et projekt, men da du ofte har mange følelser med i det, du gør, bliver du indimellem også rigtig træt, og kan få ”lidt” ondt af dig selv.

Når du er bedst, har du adgang til en utrolig kreativitet, og du er i stand til at udtrykke den i kunst eller arbejdet med mennesker og følelser.

Du er meget optaget af, hvad andre tænker om dig (tankelæser). Du kan være meget nærtagende, og kender til det at ”føle dig forkert” (skam). Du kan ofte føle dig flov, pinlig berørt eller akavet, få røde kinder og fortryde noget, du har sagt eller gjort, da du forestiller dig, at andre nu noget om dig, du ikke ønsker, - eller de synes, du er helt mærkelig. Derfor kan du nogle gange trække dig fra sociale sammenhænge, da du føler, du ikke rigtigt passer ind.

Du bruger en stor del af din daglige opmærksomhed med introspektion – at kigge indad, for at analysere og prøve at forstå dine følelser bedre. Du er nok også god til at forstå følelser (du har øvet dig længe), og derfor oplever du ofte, at du kan se ”gennem andre mennesker”, og vide, hvad de egentlig føler under overfladen.

Nogle gange, når du bruger din krop og får handlet på tingene, kan du trække på type 1, hvor du oplever mere følel- sesmæssig ligevægt. Her kan du lide at få orden og styr på det hele, og bliver mere disciplineret, rationel og principfast.

Andre gange, når du for længe har været optaget af dit indre liv med længsel og drømme, og du ikke får gjort noget ved tingene, kan du besøge type 2, hvor du så bliver mere optaget af at ”please” andre for at få anerkendelse eller bekræftelse – og kan føle, du helt tilsidesætter dine egne behov.


 

TYPE 5 – STILLE SPECIALIST

Hvis du primært relaterer til type 5, vil du formentlig genkende meget af dette:

Du er meget optaget af viden og informationer, og er rigtig god til at dykke ned i emner, som interesserer dig. Du finder stor tilfredshed i at vide en masse om enkelte emner, som nogle gange godt kan være lidt nørdede – noget andre ikke nødvendigvis er optaget af.

Du kan lide at trække dig ind i dig selv, tænke tingene grundigt igennem, og foretrækker at iagttage verden, uden du behøver engagere dig eller deltage selv. Du kan bedst lide, hvis du har mulighed for at se tingene lidt an, samle viden og forstå det hele, inden du selv kommer på banen.

Generelt er du typen, der tænker, før du handler. Det kan indimellem betyde, at du ikke får handlet på tingene i tide – du skal lige være helt sikker på, du ved nok.

Når du skal foretage store beslutninger eller købe ting, overvejer du grundigt alle aspekter, samler viden og sætter dig omhyggeligt ind i emnet. Impulskøb kender du ikke rigtig til.

Du vil ofte opleve stort behov for at være alene, og kan føle, at andre invaderer din privatsfære, hvis de kommer for tæt på – fysisk eller personligt og følelsesmæssigt. Mange 5’ere nyder derfor at være i naturen. Der er enkelthed og ro, og der er tid til at reflektere.

Du er generelt et privat og reserveret menneske, som gerne holder fx privatliv og arbejdsliv adskilt. Du har stort behov for at føle dig uafhængig, og kan finde på at trække dig eller forsvinde uden at sige, hvor du går hen eller efterfølgende fortælle, hvor du har været.

Du har muligvis en ven eller to, som du har tillid til, og som du kan dele dine ellers meget private tanker med.

Du kan være noget tilbageholdende. Du overvejer det ofte, inden du deler viden, din tid eller andet med andre. Hvis nogen er oprigtigt interesserede i et emne, du ved meget om, kan du godt komme til at overdosere med viden og detaljer, når du fortæller om det.

Du værdsætter enkelthed og gør en dyd ud af at kunne nøjes. Du kan dybest set leve på en sten og finder frihed i ikke at have for mange behov.

Du er rationel, velovervejet og lader dig ikke styre af impulser. I det hele taget ønsker du at være velforberedt og bryder dig ikke om overraskelser eller surprise-party’er.

Det kan opleves, som om viden i sig selv giver en slags tryghed. Samtidig kan du ofte opleve, at du har svært ved at nå det punkt, hvor du virkelig synes, du ved nok om et givent emne. Der er altid mere, man kan vide – mere information at hente og bearbejde mentalt.

Du er god til at bevare overblikket, også i pressede situationer, hvor der er mange bolde i luften.

Samtidig kan du opleve det udfordrende at være i sociale sammenhænge. du går til fest, og oplever du først festen bagefter, når du er tænker oplevelsen igennem. Indimellem kan du opleve det, som du ikke rigtig er til stede, når der er mange mennesker omkring dig.

Nogle gange, når du oplever, du ved tilstrækkeligt om noget, kan du trække på type 8. Her kan du tage styring og handling på tingene, og du går gerne forrest. Du føler dig selvsikker, handlekraftig og kan stå op for dig selv og andre.

Andre gange, når du har været for længe i din egen mentale verden, bliver presset, skal agere spontant i sociale sammenhænge eller din privathed bliver udfordret, kan du besøge type 7. Her kan du opleve en mere springende tankegang, at du ikke har overblik og du kommer til at træffe for hurtige beslutninger eller blive overspontan og gøre noget uovervejet.


 

TYPE 6 – LOYAL SKEPTIKER

Hvis du primært relaterer til type 6, vil du formentlig genkende meget af dette:

Du er meget optaget af, hvad du skal være på vagt over for – hvad der kan gå galt, eller hvad der skal tages højde for.

Det er svært – hvis ikke umuligt for dig – at føle dig 100% sikker på noget eller nogen. Det er som om, du altid kan se en risiko eller fare.

Du søger at finde ud af, hvad du kan regne med og forvente. Derfor bruger du tid og ressourcer på at sikre dig bedst muligt ved konstant at være på forkant med begivenhederne.

Du har brug for at se mennesker an, og du er i udgangspunktet lidt skeptisk og mistroisk anlagt. Du oplever det muligvis selv mere som om, du ”bare” er realistisk.

Du har udviklet en evne til at se lidt bag om facaden på mennesker for at sikre, der ikke er skjulte motiver bag deres adfærd.

Grundlæggende ser du mennesker som ligeværdige, og du bryder dig ikke om at fremhæve dig selv. Du vil formentlig hellere underspille dig selv lidt fremfor at fremstå som bedre eller mere succesfuld end andre. Dog kan du godt føle lidt foragt for mennesker, som netop er for optaget af deres image og succes.

Når mennesker har vundet din tillid, er du meget loyal og kan nemt sætte dig selv til side for at støtte eller hjælpe dem. Men det tager lang tid, før du virkelig stoler på mennesker.

Det er ikke altid nemt med autoriteter i dit liv. Da du har brug for, de tydeligt viser, at du kan stole på deres hensigter, udfordrer du dem ind imellem. Dog kan en pålidelige og moralsk chef vinde din tillid og 100% loyalitet.

Du har en god evne for – ofte på en humoristisk måde – at falde i snak med mennesker. Det er en god måde for dig at se folk an på, og humoren er en god måde til at afvæbne andre eller en potentiel truende situation.

Du har brug for at stille spørgsmål til tingene, specielt når der skal implementeres nye ting eller træffes store beslut- ninger. Det er som om, der altid er et mentalt: ”ja, men...” eller ”kunne det modsatte være tilfældet”. For dig opleves det at belyse det modsatte formentlig som en måde at afbalancere tingene på.

Du kan lide at analysere tingene grundigt og er ekspert i at se begge sider af en sag. Når andre (i din optik) forblændet kun ser den ene side af en sag, føler du dig forpligtet til at komme med det modsatte synspunkt.

Du kan derfor ind imellem blive opfattet som lidt af en ”Rasmus modsat” – den, der fremhæver det negative, risiciene eller det, der kan gå galt.

Du kan selv have svært ved at træffe beslutninger, netop fordi, du i en uendelighed vejer for og imod uden at finde et svar, som er trygt eller helt sandt.

6’ere kan have lidt af en dobbeltnatur, hvor de ofte forsøger at undgå farlige situationer og risici – men nogle gange stik modsat konfronterer tingene ved at trodse frygten og kaste sig ud i det, de ikke tør.

Nogle gange, når du føler dig tryg og sikker – det kan fx være hjemme med de mennesker, du kender godt – kan du trække på type 9. Her forsvinder noget af din skepsis. Du får nemmere ved at være åben og tilstede, uden at skulle analysere og være på vagt overfor alt og alle. Du bliver lidt mere mageligt anlagt og tilstræber at skabe god stemning omkring dig.

Andre gange, når du bliver presset af beslutninger, deadlines eller andet, kan du besøge type 3. Her kan du føle dig presset til at handle, uden at du har taget højde for og gennemanalyseret alt forinden. Det kan også ske som en slags modtræk til skepsis og analyse, hvor du pludselig bare handler – måske lidt hovedløst.


 

TYPE 7 – ENTUSIASTISK VISIONÆR

Hvis du primært relaterer til type 7, vil du formentlig genkende meget af dette:

Du er meget optaget af nye muligheder og oplevelser.

Du søger altid at få det bedste ud af situationen og er grundlæggende optimist.

Du bruger meget tid på at planlægge ting, der skal ske i fremtiden – du har mange drømme.

Du er iderig og har nemt ved at finde løsninger på problemer. Nogle gange kan du ikke forstå, andre tager livet så tungt eller ser sort på tingene.

Mange af dine drømme, ønsker og ideer forbliver netop ideer – i dit hoved. Du kan have det fint med ikke at leve det hele ud. Det er sjovt og rart at tænke på gode ting i fremtiden.

Du kan have mange projekter i gang på samme tid. Du er dog ikke den bedste afslutter. Det er som om, du mister energien på projekter og opgaver, når de er sat i gang, og når det lange seje træk skal tages.

Du kan meget hurtigt miste interessen, hvis noget (eller nogen) er for kedeligt eller ensformigt. Når du tvinges til fx ensformigt arbejde, finder du som regel en måde at pifte tingene lidt op på.

Du kan have lidt svært ved de dybe følelser og intimt nærvær. Det er ikke nemt at dvæle ved ting, der er for følsomme eller ubehagelige.

Du hader begrænsninger, og kan godt komme til at love dig væk til flere ting på samme tid, da du elsker at holder alle muligheder åbne.

Livet kan opleves lidt som et at modtage et aftenskolekatalog og ville gå til det hele. Du bliver meget nemt fascineret og begejstret – for nye ting, mennesker og oplevelser.

Du er udadvendt og elsker godt selskab. Som yngre (måske stadig?) kan du have svært ved at være alene, men med tiden er du måske begyndt at værdsætte alenetid med en god bog – eller 7.

Du kan godt mangle lidt koncentration og har svært ved at fordybe dig i enkelte emner eller ting for længe ad gangen. Du er lidt rastløs og utålmodig af natur.

Når du oplever sorg, kriser eller tristhed i livet, finder du ofte hurtigt en måde at komme videre på. Du søger mentalt efter en forklaring på tingenes tilstand, og når du forstår det, er det ligesom, det svære forsvinder.

Nogle gange, når du føler dig tryg og sikker kan du trække på type 5. Her falder tankerne lidt til ro, du får overblik og kan prioritere mellem alle dine ideer og planer. Du har nemmere ved at være alene. Du kan bedre fordybe dig og nyde at trække dig tilbage fx i hjemmet efter en hektisk dag.

Andre gange, når du bliver presset – når du har levet for hektisk eller kastet for mange bolde op i luften uden at gribe dem, kan du besøge type 1. Her bliver du pludselig meget kritisk og får trang til at få styr på tingene. Du lægger måske planer, rydder op og kan blive mere detaljerorienteret.


 

TYPE 8 – AKTIV UDFORDRER

Hvis du primært relaterer til type 8, vil du formentlig genkende meget af dette:

Du er typisk et meget engageret, entusiastisk og energisk menneske, som går efter det, du ønsker dig.

Du har stor værdi på at bestemme over dig selv, og derfor tager du ofte initiativet, går forrest og sætter dagsordenen.

Du tilstræber at være i kontrol, stærk og styre det, der sker. Du kan opleve livet lidt som en kamp, der skal vindes.

Du er meget orienteret omkring ansvarlighed og retfærdighed. Hvis nogen, der står dig nær, bliver udsat for uretfær- dighed, stiller du op til kamp for at beskytte dem. Du kan se dig selv som retfærdighedens vogter.

Udover at være meget beskyttende overfor andre, har du også en varm og hjælpsom side, og du stiller gerne op for at hjælpe eller støtte andre. Du er en ven, man kan stole på, når det virkelig gælder.

Du er ret direkte i din stil. Du siger tingene, som de er, og ud bryder dig ikke om, når nogen pakker tingene ind eller danser omkring den varme grød. Svesken på disken!

Du er hurtig til at vurdere andre mennesker. Du kan have lidt tendens til at være lidt sort/hvid i din vurdering, hvor du inddeler mennesker i enten svage eller stærke – nogen, du kan bruge til noget eller ej – nogen du respekterer eller ej.

Du kommer ofte til at tage lederrollen. Du er meget hurtig til at gribe bolden, da du ofte oplever, at andre tøver eller mangler handlekraft og beslutsomhed.

Inderst inde har du en sårbarhed, som du dog gør meget for at skjule. Derfor fører du dig frem med selvtillid, selvsik- kerhed og styrke.

Du har taget mange kampe i dit liv – både på egne og andres vegne. Ofte har du efterfølgende tænkt, at du måske lige skulle have tænkt dig om, inden du skred til handling.

Generelt handler du meget impulsivt – på en mavefornemmelse for, hvad der er brug for, og så tænker du over det bagefter.

Det er nemt for dig at træffe beslutninger og vide, hvad du gerne vil.

Det er ikke nemt for dig at udsætte behov af nogen slags. Hvis du er sulten, skal du helst have mad nu og her. I det hele taget kan du lide oplevelsen af at have nok – af alting.

Nogle gange, når du føler dig tryg og sikker, kan du trække på type 2. Her sænker du paraderne lidt, og bliver mere opmærksom på andre, deres behov og følelser. Du finder den hjælpsomme side frem og stiller gerne op for andre med din tid og dine ressourcer.

Andre gange, når du bliver presset – når du har kæmpet forgæves, når du ikke kan sætte din vilje igennem eller når din sårbarhed bliver udfordret, kan du besøge type 5. Her trækker du dig tilbage – enten fysisk eller mentalt. Du får brug for lige at tænke tingene igennem, reflektere og reorganisere dine ressourcer.


 

TYPE 9 – TILPASSENDE FREDSELSKER

Hvis du primært relaterer til type 9, vil du formentlig genkende meget af dette:

Du er typisk et roligt og venligt menneske, som ikke har brug for at være i centrum for opmærksomheden. Du tilstræber, at der er god stemning, fred og harmoni omkring dig.

Hvis der er dårlig stemning eller optræk til konflikt, er det lidt svært for dig at rumme. Derfor har du udviklet en god evne for at gyde lidt olie på vandene og mægle mellem parterne, så der igen skabes god stemning.

Du er god til at lytte og sætte dig ind i andres synspunkter. Nogle gange kan det være svært for dig at vide, hvad du egentlig selv ønsker, når andre udtrykker ønsker eller behov. Hvis nogen foreslår noget, går du umiddelbart med på ideen, samtidig med du indvendig reflekterer over, hvad du egentlig selv har lyst til.

Det er ikke nemt for dig at sige fra. Bliver du kontaktet af fx en sælger, kommer du ofte til at give vedkommende tid og plads til at tale med dig. Nogle gange ender det med, du accepterer eller køber noget, du egentlig ikke ønsker.

Du har store evner for diplomati, og det kan ofte lykkes for dig at få dine ting igennem, uden nogen opdager, du gør det. Du starter med at lytte og anerkende andres ønsker og behov, og på en eller anden måde kan det ende med, at alle er glade – og du får det, som du ønsker det.

Du kan være lidt mageligt anlagt. Du har en tendens til at udsætte det ubehagelige, ting som kræver noget af dig og konfrontationer.

Grundlæggende ønsker du helst ikke at komme ud af din komforttilstand og komfortzone. Du vil gerne forblive uberørt af det, der sker, så du kan bevare harmonien.

Du er ekspert i at spare på kræfterne og energien. Hvorfor anstrenge sig unødvendigt. Du laver de mest nødvendige pligter, og så er du god til at tillade dig selv at hygge dig med afslapning og måske lidt tv eller andet, som er komfor- tabelt for dig.

Du forfalder ofte til rutiner og vaner, da det er nemmest at gøre, som du plejer.
Egentlig er du lidt konfliktsky, og du kan finde på at tale folk efter munden, eller sige ja til noget, du egentlig mener nej til.

Du er meget tålmodig, rummelig og udholdende. Du kan udsætte dine egne behov, hvis det er nemmest og således ikke medfører konflikt eller diskussion.

Det kan være svært for dig at prioritere, og du lader dig ind imellem forfalde til overspringshandlinger, så du holder dig aktiv uden egentlig at være produktiv som sådan. Faktisk skal du helst have en deadline for at tage fat i opgaver- ne og få det gjort.

Du kan dog også være noget stædig ind imellem. Specielt hvis nogen fortæller dig hvad du skal gøre eller hvordan. Det vil du selv bestemme – på din måde og i dit eget tempo. Men du gider ikke tage ”kampen” – du gør det bare, som du selv vil, uden nødvendigvis at sige det til nogen.

Nogle gange, når du føler dig overskudsagtig og i trygge rammer, kan du trække på type 3. Her bliver du handlekraftig, målrettet og fokuseret. Du bliver mere fokuseret på dine ambitioner og at skabe succes, og du kan faktisk arbejde intenst mod dine mål.

Andre gange, når du bliver presset – når du fx bliver fastholdt i noget ubehageligt, en konflikt eller skal træffe en vigtig beslutning, kan du besøge type 6. Her kommer du mere i hovedet og tankerne, og du kan opleve en del tvivl og usikkerhed. Til gengæld kan du her mærke den vrede, du ellers typisk ignorerer, og det bliver nemmere for dig at sige fra på en direkte måde.


 

Ofte stillede spørgsmål

Q: Hvad er de 9 typer i enneagrammet?
A: Enneagrammet er en model, der hjælper med at kategorisere de 9 forskellige personlighedstyper. De 9 typer bliver beskrevet bl.a. på baggrund af karaktertræk, motivation, adfærd og reaktioner. Med de 9 typer får du indblik i og forståelse for, hvordan - og især hvorfor mennesker agerer, som de gør, i forskellige sammenhænge. Enneagrammet beskriver også, hvordan de enkelte typers ligheder og forskelle. Der er desuden stor fokus på individuel udvikling og relationer - såvel private som professionelle.

Q: Kan man være mere end én type?
A: Du kan sandsynligvis genkende dig selv i flere af typerne, men der vil dog være én af typerne, som passer allerbedst på dig, og som du relaterer mest til. Det er den type, vi kalder den primære type.

Q: Hvordan kan jeg anvende viden om de 9 typer i min dagligdag?
A:  Efter at du har identificeret din egen type, kan du med Enneagrammet få den nødvendige indsigt og de rette redskaber til at se dine mønstre og ændre dem, som ikke er støttende for dig. Når du arbejder med din type, får du mulighed for at ændre på evt. uhensigtsmæssig adfærd, og du kan få en større tilfredshed og glæde i dit liv.

Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@nlpenneagramaalborg.dk