Typeafdækning | Master Class | Enneagraminstituttet

Tag med på næste Master Class

- tilmeld dig her

 

Klik her for at se all vores aktuelle Master Classes


 

Enneagram Master Class: Typeafdækning


Beskrivelse

Når du vil arbejde professionelt med Enneagrammet, er det afgørende, du kan assistere mennesker med at afdække deres type – samt eventuelt validere testresultater, de har fået.

Ligeledes kan du i enhver kontakt med mennesker forbedre din kommunikation, når du får styrket din evne til at danne et foreløbigt indtryk af hvilken type du står overfor.
 
Dette er en af de mere udfordrende discipliner indenfor Enneagrammet, da der er rigtig mange nuancer af typerne, ligesom svaret på, hvilken type, man er, typisk findes inde bag ”overfladen”.
 
Vi har her skabt en Master Class i typeafdækning, hvor du får et stærkt fundament for at kunne assistere andre til at finde deres type.
 
Du vil blive undervist af 2 Enneagram Trainere, som begge har mange års erfaring på området og arbejder professionelt med Enneagrammet som undervisere og coaches mm.
 
Du får således alt det væsentlige - det bedste fra 2 forskellige kurser, hvor vi kombinerer vores eget typegenkendelses-modul (som har kørt med succes i 10 år) med Gitte Hylbys ”Spot Typen” kursus. Hermed kommer du hele vejen rundt i forhold til, hvilke både verbale og non-verbale kendetegn, du kan navigere efter, når du arbejder med typeafdækning.

 

Målgruppe

For dig, der ønsker at arbejde professionelt med Enneagrammet, og har brug for at blive styrket i, hvordan du spotter – genkender – afdækker, og i sidste ende assisterer andre til at finde deres type.
 
For dig, der vil lære endnu mere om typerne generelt eller i andre sammenhænge ønsker at øge dine kompetencer i forhold til, hvad der kendetegner de 9 typer, når du skal interagere med dem såvel professionelt som privat.
 
For dig, der ønsker certificering som Enneagram Master Practitioner (måske allerede er Enneagram Practitioner eller lignende) eller ønsker at supplere dine Enneagram-kompetencer generelt.
 
Du arbejder måske med:

 • HR, rekruttering, profilering mm
 • Ledelse
 • Coaching
 • Salg & Service
 • Formidling & undervisning
 • Teambuilding – teamledelse – team-sammensætning
 • Konfliktløsning
 • Pleje, omsorg eller relationer i bred forstand

 

Udbytte

Du vil lære at kunne genkende umiddelbare træk hos mennesker, du møder – kropssprog, sprog, mimik, bevægelser og udstråling
 
Du vil lære, hvordan du spørger ind og assisterer med at skabe bevidsthed på de aspekter (ofte ubevidste for personen selv), der i sidste ende afgør, hvilken type man primært relaterer til
 
Du vil lære, hvilke væsentlige aspekter af typen, der adskiller den fra andre typer, som måske kan ligne
 
Du vil lære, hvilke indflydelser de Instinktive Undertyper, Vingerne osv. kan have i denne sammenhæng
 
Du vil blive skarp på fællestræk, ligheder og forskelle typerne imellem
 
Du vil få en specifik procedure og spørgeteknik, du kan anvende til typeafdækning
 
Du vil få et endnu dybere indblik i, hvordan typen faktisk ”bor” i både krop og sind
 
Du vil på mange måder komme endnu dybere ind bag typerne, - også din egen – og dermed øge indsigt og forståelse for typerne og kunne tage din egen udvikling med Enneagrammet til næste niveau

 

Personligt

 • Altid for dig, der søger dybere indsigt i dig selv og dine nærmeste relationer, samt ønsker at styrke din personlige udvikling!

 

Indhold

 • De 9 typers særlige kendetegn og karakteristika
 • Kropssprog og bevægelse
  • Ord
  • Værdier & Overbevisninger
  • Stemmeføring
  • Mimik – Micro Expressions
 • Forskellige undertypers indflydelse på typen
 • Ligheder og forskelle typerne imellem
  • Look-alikes, og hvordan de adskiller sig
 • Øvelser og træning i praksis
 • Spørgeteknik og interviewteknik til afdækning af typen
 • Hvilke typiske faldgruber, du skal tage højde for i typeafdækning af andre

Sparring og dialog i plenum – vi deler naturligvis masser af vores egne erfaringer, tips og tricks…

 
Form

Denne Master Class består af 2 moduler a 2 dage – med ca. en måned imellem.
 
På modulerne vil du modtage undervisning, teorier og få træning i praksis.
 
Undervisningen er tilrettelagt, så der er god variation, og vi tager i høj grad udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og situationer.
 
Der vil være træning mellem modulerne, så du kan bringe dine egne erfaringer, spørgsmål og eventuelle udfordringer med på modul 2, hvor du så kan få sparring og supervision mm.
 
Vi benytter billeder, videoer samt en række konkrete eksempler fra den virkelige verden (deltagernes og vores egen).

 

Forudsætning for deltagelse

Grundlæggende er vores Master Classes de moduler, du bygger din Enneagram Master Practitioner af – som er overbygningen på vores Enneagram Practitioner.
 
Deltagelse på dette modul forudsætter en rimelig grad af forståelse for typerne og modellen generelt, samt at du er bevidst om egen type osv.
 
Du skal derfor minimum have vores Enneagram Basic Grunduddannelse (de 2 første moduler af vores Enneagram Practitioner) eller tilsvarende for at kunne deltage (og det giver mening for dig).
 
Har du tidligere taget en Master Class i NLP Aalborg (og Enneagraminstituttet) i typegenkendelse, kan du kontakte os for at høre, hvordan du kan få opgraderet dine kompetencer med deltagelse i dette nye og mere omfattende modul.
 

Videregående og certificering

For at opnå certificering som Enneagram Master Practitioner, skal du være certificeret Enneagram Practitioner (eller tilsvarende) og tage i alt minimum 4 Master Classes i Enneagrammet.

Hele 2 kompetente og erfarne undervisere på dette modul

Morten Gelbek er Trainer på holdet.

 

Desuden vil Gitte Hylby være med til at lede slagets gang.

Gitte er Mortens oprindelige Enneagramlærer og mentor, så det er en stor glæde at kunne invitere Gitte med som underviser på netop dette hold.

Lidt om- og fra Gitte:

Helt fra min tidlige ungdom har jeg haft en udtalt interesse for at finde svar på livets store spørgsmål: Hvad drejer livet sig om. Hvorfor er vi her? Hvad skal der, til for at blive lykkelig?

Fra jeg var 19 begyndte svarene at komme. Først i form af en 'ældre' mand på 42 med fuldskæg og slængkappe, som fortalte mig om østens tanker med reinkarnation og karma. Siden studerede jeg alverdens livsfilosofier og fik mange forskellige svar på mit oprindelige spørgsmål.

Fælles for alle de svar jeg fik var, at der findes en tilstand, som er anderledes end den, de fleste mennesker tumler rundt i til hverdag. En tilstand, hvor sindet er roligt, tilfreds og samtidig entusiastisk engageret i livet med glæde og kærlighed.

Vejen til denne tilstand er banet af talrige mennesker før mig. Enkelte af dem er blevet verdensberømte og har fået religioner og trossamfund opkaldt efter sig. Ved at følge nogle af de lærere, som kendte vejen, har jeg mere eller mindre aktivt stræbt efter et etablere denne tilstand i mig selv. Denne rejse har været den største forudsætning for mit ønske om at hjælpe andre, samt til at inspirere andre på deres vej.

Mine inspiratorer:

Kalu Rinpoche 1. & HH. Karmapa 16., Carlos Castaneda, J. Krishnamurti, Baryn Katie, Dannah Zohar, Eckhart Tolle, Et Kursus i Mirakler, Oneness University blandt mange andre.

Uddannelser og interessebeskæftigelser gennem livet bl.a.:

Sygeplejerske, NLP Master Træner, Tai Chi, Enneagram Master Træner, Rebirthing, Psykoterapi, Intuitiv maling, Coaching, Undervisning, Personaleudvikling, Spirituel vejleder, Oneness Blessing Giver, Udviklingskonsulent, mm.

 

Aktuelle Master Classes

 


Dato: 30. oktober 2023 - 1. november 2023
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 1., 9000 Aalborg
Pris: 5.000,- (ex moms). Moms-rabat til privatbetalende. Inkl. frokost - og materialer.

Åben for ALLE - ingen forudsætninger for deltagelse.

På denne 3 dages workshop får du teorier og eksempler, som forklarer skyggesidernes væsen og effekt. Du arbejder med en række personlige opgaver og processer, og du får konkrete redskaber, du kan anvende til at støtte både dig selv, og andre, i arbejdet med skyggesider.

DENNE MASTER CLASS TÆLLER I FORHOLD TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE INDENFOR SÅVEL ENNEAGRAMMET SOM NLP.

Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@enneagraminstituttet.dk