Ledelse Master Class via Enneagram | Enneagraminstituttet

Tag med på næste Master Class

- tilmeld dig her

 

Klik her for at se all vores aktuelle Master Classes


 

Enneagram Master Class: Ledelse


Beskrivelse

Dette er 2 målrettede dage til dig som er Leder, og som gerne vil videreudvikle dig – til glæde for dig selv, dine medarbejdere og din arbejdsplads. 

Målet med dette kursus er, at du får større indsigt i din lederstil og dine personlige styrker som leder – og også bliver bedre til at lede forskellige typer medarbejdere.

Med udgangspunkt i Enneagrammets 9 personlighedstyper vil vi dels fokusere på din personlige lederstil, og på de styrker og ’svagheder’ du har i kraft af din Enneagramtype.

Dels vil vi fokusere på hvordan man motiverer og kommunikerer med forskellige typer medarbejdere.

 

Målgruppe

For dig, der ønsker at arbejde professionelt med Enneagrammet, og har brug for at blive styrket i, hvordan du leder andre - i bredeste forstand
 
For dig, der vil lære endnu mere om typerne generelt eller i andre sammenhænge ønsker at øge dine kompetencer i forhold til såvel dig selv som leder og de mennesker, du udøver ledelse af.
 
For dig, der ønsker certificering som Enneagram Master Practitioner (måske allerede er Enneagram Practitioner eller lignende) eller ønsker at supplere dine Enneagram-kompetencer generelt.
 
Du arbejder måske med:

 • Ledelse
 • HR
 • Coaching
 • Formidling & undervisning
 • Teambuilding – teamledelse – team-sammensætning
 • Konfliktløsning

 

Udbytte

Du vil kunne stille skarpt på den enkelte medarbejder, hvor du i langt højere grad målrettet den enkelte medarbejder kan:

 • Motivere 
 • kommunikere 
 • Lede
 • Give konstruktiv feedback, der bliver modtaget
 • Undgå triggere, der demotiverer eller på anden vis skaber uhensigtsmæssige reaktioner 
 • Spotte, afhjælpe og forebygge stress
 • Inspirere
 • Coache
 • Skabe gode relationer

Du vil kunne lede dig selv bedre, da du får skabt bevidsthed på:

 • Egne udviklingspunkter
 • Hvordan du bliver en bedre leder
 • hvordan du trives bedre som leder
 • Hvilke specifikke ressourcer og kompetencer, du har 
 • Hvilke specifikke ressourcer og kompetencer, du IKKE har, - og måske skal lade andre om
 • Hvad der kan stresse dig, og hvordan du kan håndtere stress

 

Indhold

 • De 9 Enneagramtyper
 • De 9 lederstile
 • De 9 medarbejdere
 • Hvor er hver enkelt type stærk, og hvor er svaghederne?
 • Hvad betyder det i det daglige arbejde?
 • Hvilket fokus har du i kraft af din personlighedstype?
 • Medarbejderne: Hvordan kan du øge din evne til at motivere medarbejdere af de forskellige typer?
 • Hvor er dine udfordringer?

 

Form

På modulet vil du modtage undervisning, teorier og få træning i praksis.
 
Undervisningen er tilrettelagt, så der er god variation, og vi tager i høj grad udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og situationer.
 

Forudsætning for deltagelse

Grundlæggende er vores Master Classes de moduler, du bygger din Enneagram Master Practitioner af – som er overbygningen på vores Enneagram Practitioner.
 
Deltagelse på dette modul forudsætter en rimelig grad af forståelse for typerne og modellen generelt, samt at du er bevidst om egen type osv.
 
Du skal derfor minimum have vores Enneagram Basic Grunduddannelse (de 2 første moduler af vores Enneagram Practitioner) eller tilsvarende for at kunne deltage (og det giver mening for dig). 

Videregående og certificering

For at opnå certificering som Enneagram Master Practitioner, skal du være certificeret Enneagram Practitioner (eller tilsvarende) og tage i alt minimum 4 Master Classes i Enneagrammet.

Aktuelle Master Classes

 


Dato: 30. oktober 2023 - 1. november 2023
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 1., 9000 Aalborg
Pris: 5.000,- (ex moms). Moms-rabat til privatbetalende. Inkl. frokost - og materialer.

Åben for ALLE - ingen forudsætninger for deltagelse.

På denne 3 dages workshop får du teorier og eksempler, som forklarer skyggesidernes væsen og effekt. Du arbejder med en række personlige opgaver og processer, og du får konkrete redskaber, du kan anvende til at støtte både dig selv, og andre, i arbejdet med skyggesider.

DENNE MASTER CLASS TÆLLER I FORHOLD TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE INDENFOR SÅVEL ENNEAGRAMMET SOM NLP.

Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@enneagraminstituttet.dk