Holy Idea Master Class | Mindfulness | Enneagraminstituttet

Tag med på næste Master Class

- tilmeld dig her

 

Klik her for at se all vores aktuelle Master Classes


 

Enneagram Master Class: Holy Idea


Beskrivelse

Enneagrammet's 9 Hellige Idéer
Mindfulness i Enneagrammet
 
Et centralt punkt i Enneagrammet er beskrivelsen af, hvordan vi mennesker har mistet kontakten til vores hjerte, mistet vores tilstand af mindfulness. Dette tab opleves som en dyb ofte ubevidst, eksistentiel smerte. 

Som kompensation for dette tab og som lindring af smerten luller vores sind sig ind i de bevidstløse mønstre, vi kender fra den grundlæggende Enneagramlære. Vi ved også, at vi med disse mønstre kommer længere og længere væk fra hjertet og i stedet fyldes vores sind af tankemylder, vanetænkning og ureflekterede reaktioner.
 
Mindfulness gennem Enneagrammet kan ikke bare bruges i forhold til dig selv, men også som værktøj i din professionelle anvendelse af Enneagrammet ved Coaching eller Facilitering.

I to dage lærer du via Enneagrammets 9 Hellige Ideer om din sande natur og ikke mindst om, hvordan du, som den type du er, kan reetablere kontakten til dit hjerte. Du får teoretiske input og øvelser, som skaber bevidsthed, nærvær og hjertelighed.

På kurset lærer du at tilvejebringe mindfulness tilstanden. Endvidere får du øvelser, som direkte er tilegnet hver enkelt Enneagramtype. Øvelser og teori, som du kan anvende til din egen udvikling, eller når du assisterer andre til at komme til stede i hjertet og møde hverdagen i nærvær og autenticitet.
 
Du vil blive undervist af 2 Enneagram Trainere, som begge har mange års erfaring på området og arbejder professionelt med Enneagrammet som undervisere og coaches mm.
 

Målgruppe

Kurset er til dig, der:   

 • Har et grundlæggende kendskab til Enneagrammet
 • Brænder efter at vide mere om Enneagrammet
 • Elsker dybe indsigter med masser af aha-oplevelser
 • Gerne vil lære at holde fri fra egoets styring af dit sind
 • Længes efter følelsen af indre ro og oplevelsen af, at alt sker præcis, som det skal
 • Ønsker værktøjer, som ikke bare hjælper dig selv, men som du kan bruge i dit arbejde med andre.

For dig, der ønsker at arbejde endnu dybere både professionelt pg personligt med Enneagrammet generelt - som coach, underviser eller på anden vis vil kunne støtte andre til udvikling og dyberegående forandring.

For dig, der vil lære endnu mere om typerne generelt eller i andre sammenhænge ønsker at øge dine kompetencer i forhold til, hvad der kendetegner de 9 typer, når du skal interagere med dem såvel professionelt som privat.
 
For dig, der ønsker certificering som Enneagram Master Practitioner (måske allerede er Enneagram Practitioner eller lignende) eller ønsker at supplere dine Enneagram-kompetencer generelt.
 
Du arbejder måske med:

 • Terapi
 • Coaching
 • Formidling & undervisning
 • Konfliktløsning
 • Pleje, omsorg eller relationer i bred forstand

Personligt

 • Altid for dig, der søger dybere indsigt i dig selv og dine nærmeste relationer, samt ønsker at styrke din personlige udvikling!

 

Udbytte og indhold

 • Sindets overordnede struktur
 • De 9 typers sande natur
 • Mindfulness øvelser for hver type
 • At være med vores mønstre i stedet for at bekæmpe dem
 • Træne tilstedeværelse i kroppen

 
Form

Denne Master Class er på 2 dage.
 
På modulet vil du modtage undervisning, teorier og få træning i praksis.
 
Undervisningen er tilrettelagt, så der er god variation, og vi tager i høj grad udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og situationer.
 

Forudsætning for deltagelse

Grundlæggende er vores Master Classes de moduler, du bygger din Enneagram Master Practitioner af – som er overbygningen på vores Enneagram Practitioner.
 
Deltagelse på dette modul forudsætter en rimelig grad af forståelse for typerne og modellen generelt, samt at du er bevidst om egen type osv.
 
Du skal derfor minimum have vores Enneagram Basic Grunduddannelse (de 2 første moduler af vores Enneagram Practitioner) eller tilsvarende for at kunne deltage (og det giver mening for dig).

Videregående og certificering

For at opnå certificering som Enneagram Master Practitioner, skal du være certificeret Enneagram Practitioner (eller tilsvarende) og tage i alt minimum 4 Master Classes i Enneagrammet.

 

Hele 2 kompetente og erfarne undervisere på dette modul

Morten Gelbek er Trainer på holdet.

 

Desuden vil Gitte Hylby være med til at lede slagets gang.

Gitte er Mortens oprindelige Enneagramlærer og mentor, så det er en stor glæde at kunne invitere Gitte med som underviser på netop dette hold.

Lidt om- og fra Gitte:

Helt fra min tidlige ungdom har jeg haft en udtalt interesse for at finde svar på livets store spørgsmål: Hvad drejer livet sig om. Hvorfor er vi her? Hvad skal der, til for at blive lykkelig?

Fra jeg var 19 begyndte svarene at komme. Først i form af en 'ældre' mand på 42 med fuldskæg og slængkappe, som fortalte mig om østens tanker med reinkarnation og karma. Siden studerede jeg alverdens livsfilosofier og fik mange forskellige svar på mit oprindelige spørgsmål.

Fælles for alle de svar jeg fik var, at der findes en tilstand, som er anderledes end den, de fleste mennesker tumler rundt i til hverdag. En tilstand, hvor sindet er roligt, tilfreds og samtidig entusiastisk engageret i livet med glæde og kærlighed.

Vejen til denne tilstand er banet af talrige mennesker før mig. Enkelte af dem er blevet verdensberømte og har fået religioner og trossamfund opkaldt efter sig. Ved at følge nogle af de lærere, som kendte vejen, har jeg mere eller mindre aktivt stræbt efter et etablere denne tilstand i mig selv. Denne rejse har været den største forudsætning for mit ønske om at hjælpe andre, samt til at inspirere andre på deres vej.

Mine inspiratorer:

Kalu Rinpoche 1. & HH. Karmapa 16., Carlos Castaneda, J. Krishnamurti, Baryn Katie, Dannah Zohar, Eckhart Tolle, Et Kursus i Mirakler, Oneness University blandt mange andre.

Uddannelser og interessebeskæftigelser gennem livet bl.a.:

Sygeplejerske, NLP Master Træner, Tai Chi, Enneagram Master Træner, Rebirthing, Psykoterapi, Intuitiv maling, Coaching, Undervisning, Personaleudvikling, Spirituel vejleder, Oneness Blessing Giver, Udviklingskonsulent, mm.

 

Aktuelle Master Classes

 


Dato: 30. oktober 2023 - 1. november 2023
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 1., 9000 Aalborg
Pris: 5.000,- (ex moms). Moms-rabat til privatbetalende. Inkl. frokost - og materialer.

Åben for ALLE - ingen forudsætninger for deltagelse.

På denne 3 dages workshop får du teorier og eksempler, som forklarer skyggesidernes væsen og effekt. Du arbejder med en række personlige opgaver og processer, og du får konkrete redskaber, du kan anvende til at støtte både dig selv, og andre, i arbejdet med skyggesider.

DENNE MASTER CLASS TÆLLER I FORHOLD TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE INDENFOR SÅVEL ENNEAGRAMMET SOM NLP.

Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@enneagraminstituttet.dk