Hvad er Enneagrammet? | Læs mere her | Enneagraminstituttet

 

Hvad er Enneagrammet

Enneagram (udtales E-ne-a-gram) og betyder: Ennea=9 & gram=model

Enneagrammet er et typeværktøj, - en model - der kategoriserer ni forskellige personlighedstyper, og giver indblik i-, og forståelse for menneskers adfærdsmønstre og psykologiske natur.

De ni personligheds-arketyper beskrives bl.a. på baggrund af karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, værdigrundlag og mindste generelt.

Desuden beskriver Enneagrammet også, hvordan de forskellige personlighedstyper har fællestræk, ligheder og forskelle i forskellige sammenhænge.

Ni Personligheder

Alle mennesker har en personlighed. Nogle vil mene, vi har flere end en. Det kan der være noget om.

I vores forståelse og erfaring giver det oftest mening at tale om vores grundlæggende personlighed. Det er den del af os, som er medfødt i en vis udstrækning.

Mennesker har nogle grundlæggende træk - nogle personlighedsmønstre - som ligger dybt i os, og som ikke lige er til at ændre på. 

Du kender det allerede; nogle er stille - andre ikke, nogle er udadvendte - andre indadvendte, Nogle er meget følsomme - andre mere mentale eller kropslige osv.

Du kan blot sammenligne dig selv med evt. søskende eller tænke på dine egne (eller andres) børn. Selvom man har fået stort set samme prægning og opvækst, vil noget grundlæggende typisk være forskelligt i os.

Enneagrammet beskæftiger sig med den del af os, vi - i denne sammenhæng - kalder personligheden. Det grundlæggende og primære psykologiske selv.

Dermed er forståelsen indenfor Enneagrammet oftest, at typen som sådan er medfødt.

 • Enneagrammet beskriver 9 forskellige arketype-personligheder med hver deres meget forskellige karakteristika
 • Arketypen har på samme tid nogle særlige talenter og kompetencer samt i visse sammenhænge nogle begrænsninger og uhensigtsmæssige sider
 • Mennesker har faktisk alle 9 typer i sig, men en af dem er meget dominerende - din automatpilot
 • Din arketype-personlighed vil være den automatpilot, som styrer dit sind meget af tiden
 • Dermed styrer den dine tanker, overbevisninger, reaktioner, følelser, dit forhold til følelser, handlinger og dermed dine resultater i livet meget af tiden
 • Typen kan defineres ud fra motivation, værdier, overbevisninger, fokus, reaktioner, mønstre i livet og mange andre ting
 • Ved at studere Enneagrammet og observere på os selv, kan vi genkende en af disse arketyper, som vores primære og grundlæggende personlighedstype
 • Der er ikke noget "galt" med typen. Alle typer er lige værdige og værdifulde
 • Enneagrammet er neutralt og kan ikke sige noget om, vi er gode eller dårlige mennesker, kloge eller dumme osv.
 • Arketypen hverken kan eller skal ændres
 • Mennesket ER ikke typen - mennesker har typen i sig
 • Enneagrammet er primært et redskab til selviagtagelse og derned øget bevidsthed
 • Gennem øget bevidsthed får vi mulighed for at frigøre os, så vi ikke længere hele tiden styres af typen og kører på automatpilot
 • Det kan sammenlignes med at tage styringen selv i bogstaveligste forstand
 • Vi kan således frigøre os fra at følge typen, når den er uhensigtsmæssig og i stedet aktivere vores talenter i endnu højere grad
 • Vi kan endda lære at balancere vores primære type mod nogle af de andre typer i os, vi også har god adgang til

 

"Frihed ligger ikke i at ændre sig selv men i at acceptere sig selv"

 

Enneagrammet handler ikke om at klassificere dig!

Det handler således ikke om, at du skal sættes i bås - som mange forestiller sig.

Det er du allerede, vil du opdage, når du genkender, hvilken type, der er din automatpilot.

Enneagrammet handler om, at du kan slippe ud af båsen med tilstrækkelig opmærksomhed og bevidsthed på dig selv - og din primære type.

SÅ - du er selvfølgelig nød til at genkende dig selv i en type, så du ved, hvilken bås, du allerede er i, så du kan frigøre dig mere.

Enneagrammet siger:

"Vi er faldet i søvn fra den menneske, vi egentlig er (og kan være). I denne søvne er vi blevet for identificeret med vores primære personlighed".

Enneagrammet handler helt enkelt om at vågne op!

 

Fantastisk til alle relationer

Det er åbenlyst, at Enneagrammet er fantastisk til at arbejde med vores egen frigørelse - fra en automatisk måde at være i verden på og fra diverse unødvendige begrænsninger.

Når vi arbejder med os selv, vil vi naturligvis indgå i relationer på andre måder, og dermed vil alle relationer gavne af dette arbejde - både privat og arbejdsmæssigt.

Når du samtidig - som en kæmpe sidegevinst - får større forståelse for de andre 8 typer og måske genkender disse i dine relationer, vil 

Hvis begge - eller alle - parter i relationerne kender Enneagrammet, hinandens typer og er bevidste om dette, bliver relationerne sundere og meget nemmere at være i for alle parter.

Vi lærer på mange måder at se mennesket bag typen hos os selv og andre. Dette skaber langt bedre relationer på mange måder.

 

 

Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@nlpenneagramaalborg.dk