Tri-type Master Class | Tilmeld dig her | Enneagraminstituttet

Tag med på næste Master Class

- tilmeld dig her

 

Klik her for at se all vores aktuelle Master Classes


 

Enneagram Master Class: Tri-type


Beskrivelse

Med udgangspunkt i, at vi alle benytter vores 3 centre for intelligens; Kropscentret – den instinktive intelligens, Hjertecentret – den emotionelle intelligens, Hovedcentret – den mentale intelligens, giver det god mening at forstå, vi også benytter en af de tre typer i hvert centers strategi på dette område.
 
Det vil sige, at faktisk har 3 grundtyper i os – en fra hvert center.
 
VIGTIGT: Vores oplevelse med dette er fortsat, at mennesker er en primær type – en slags grundtype, samt at man her finder de væsentlige punkter til udvikling, indsigt og forståelse.
 
Tri-type konceptet kan med fordel benyttes til at forstå, hvorfor mange af samme type også kan være meget forskellige. Samtidig kan det benyttes til en endnu mere præcis definition af, hvem vi er – og dermed hvilke ressourcer, vi har adgang til – udover vores egen type. Mange benytter dette til fx at skabe bevidsthed om sin livsmission.
 
Tri-type skal forstås som nogle ekstra ”ego’er” som vi også – i personligheden – oplever behov for at tilfredsstille, men hvorfra vi også kan hente ressourcer og definere os selv endnu mere præcist.
 
Det kan være en udfordring at finde sin eksakte Tri-type ved første øjekast. Her er fx tale om, at vi allerede har indflydelser fra blandt andet ”ben” og ”vinger”, som ofte befinder sig i et andet center end vores type. Vi har desuden forskellige undertyper (instinkter), som også præger måder, vi oplever og udlever vores type på.
 
Derfor bliver det, når man kommer længere ind i Enneagrammet, et puslespil, hvor kunsten er at forstå alle de indflydelser, vi er pålagte – samt i udgangspunktet vores egne primære type.
 
Det kan siges, som at man må lægge til og trække fra i forhold til hvilke aspekter af vores primærtype der fx forstærkes af andre indflydelser – eller reduceres af andre indflydelser.
 
Tri-type kan ses som arketyper – hvor den givne kombination af ”en fra hvert center” faktisk ligner hinanden på mange punkter, uanset, hvilken typer er den primære. Fx type 4-6-8 ligner måske meget type 8-4-6 osv. Altså, når man har alle 3 ens typer, vil der være en del fællestræk.
 
Men Naturligvis gør det samtidigt også en stor forskel, hvilken type er vores primære.

Vores oplevelse med dette er dog fortsat, at mennesker er en primær type – en slags grundtype, samt at man her finder de væsentlige punkter til udvikling, indsigt og forståelse.

Når vi tager udgangspunkt i disse arketyper, er det meget interessant at sammenholde dem med de forskellige ”Triader” vi allerede kender til i Enneagrammet.

Du vil blive undervist af 2 Enneagram Trainere (Gitte Hylby & Morten Gelbek), som begge har mange års erfaring på området og arbejder professionelt med Enneagrammet som undervisere og coaches mm.

 

Målgruppe

For dig, der ønsker at arbejde professionelt med Enneagrammet, og ønsker en mere nuanceret forståelse af typerne, samt hvordan og hvorfor mennesker af samme type kan være så forskellige. 
 
For dig, der vil lære endnu mere om typerne generelt eller i andre sammenhænge ønsker at øge dine kompetencer i forhold til, hvad der kendetegner de 9 typer, når du skal interagere med dem såvel professionelt som privat.
 
For dig, der ønsker certificering som Enneagram Master Practitioner (måske allerede er Enneagram Practitioner eller lignende) eller ønsker at supplere dine Enneagram-kompetencer generelt.
 
Du arbejder måske med:

  • HR, rekruttering, profilering mm
  • Ledelse
  • Coaching
  • Salg & Service
  • Formidling & undervisning
  • Teambuilding – teamledelse – team-sammensætning
  • Konfliktløsning
  • Pleje, omsorg eller relationer i bred forstand

Personligt

  • Altid for dig, der søger dybere indsigt i dig selv og dine nærmeste relationer, samt ønsker at styrke din personlige udvikling!

 

Udbytte

Med Tri-type teorien får du en dybere og endnu mere nuanceret indsigt i din specifikke typesammensætning.

Tri-type giver øgede komptencer i forhold til personlig udvikling og typeafdækning. Ligeledes kan det vise, hvorfor vi kan være så forskellige trods samme primære type. Sidst men ikke mindst peger din unikke Tri-type kombination på din helt særlige livs-mission.

 

Indhold

Du får en grundig indførsel i teorien samt gennemgang af de 27 forskellige arke Tri-types med eksempler på, hvordan også disse 27 kommer forskelligt til udtryk afhængigt af, hvilken primærtype der er på spil.

 

Form

På modulerne vil du modtage undervisning, teorier og få træning i praksis.
 
Undervisningen er tilrettelagt, så der er god variation, og vi tager i høj grad udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og situationer.

 

Forudsætning for deltagelse

Grundlæggende er vores Master Classes de moduler, du bygger din Enneagram Master Practitioner af – som er overbygningen på vores Enneagram Practitioner.
 
Deltagelse på dette modul forudsætter en rimelig grad af forståelse for typerne og modellen generelt, samt at du er bevidst om egen type osv.
 
Du skal derfor minimum have vores Enneagram Basic Grunduddannelse (de 2 første moduler af vores Enneagram Practitioner) eller tilsvarende for at kunne deltage (og det giver mening for dig).

 

Videregående og certificering

For at opnå certificering som Enneagram Master Practitioner, skal du være certificeret Enneagram Practitioner (eller tilsvarende) og tage i alt minimum 4 Master Classes i Enneagrammet.

Hele 2 kompetente og erfarne undervisere på dette modul

Morten Gelbek er Trainer på holdet.

 

Desuden vil Gitte Hylby være med til at lede slagets gang.

Gitte er Mortens oprindelige Enneagramlærer og mentor, så det er en stor glæde at kunne invitere Gitte med som underviser på netop dette hold.

Lidt om- og fra Gitte:

Helt fra min tidlige ungdom har jeg haft en udtalt interesse for at finde svar på livets store spørgsmål: Hvad drejer livet sig om. Hvorfor er vi her? Hvad skal der, til for at blive lykkelig?

Fra jeg var 19 begyndte svarene at komme. Først i form af en 'ældre' mand på 42 med fuldskæg og slængkappe, som fortalte mig om østens tanker med reinkarnation og karma. Siden studerede jeg alverdens livsfilosofier og fik mange forskellige svar på mit oprindelige spørgsmål.

Fælles for alle de svar jeg fik var, at der findes en tilstand, som er anderledes end den, de fleste mennesker tumler rundt i til hverdag. En tilstand, hvor sindet er roligt, tilfreds og samtidig entusiastisk engageret i livet med glæde og kærlighed.

Vejen til denne tilstand er banet af talrige mennesker før mig. Enkelte af dem er blevet verdensberømte og har fået religioner og trossamfund opkaldt efter sig. Ved at følge nogle af de lærere, som kendte vejen, har jeg mere eller mindre aktivt stræbt efter et etablere denne tilstand i mig selv. Denne rejse har været den største forudsætning for mit ønske om at hjælpe andre, samt til at inspirere andre på deres vej.

Mine inspiratorer:

Kalu Rinpoche 1. & HH. Karmapa 16., Carlos Castaneda, J. Krishnamurti, Baryn Katie, Dannah Zohar, Eckhart Tolle, Et Kursus i Mirakler, Oneness University blandt mange andre.

Uddannelser og interessebeskæftigelser gennem livet bl.a.:

Sygeplejerske, NLP Master Træner, Tai Chi, Enneagram Master Træner, Rebirthing, Psykoterapi, Intuitiv maling, Coaching, Undervisning, Personaleudvikling, Spirituel vejleder, Oneness Blessing Giver, Udviklingskonsulent, mm.

 

Aktuelle Master Classes

 


Dato: 30. oktober 2023 - 1. november 2023
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 1., 9000 Aalborg
Pris: 5.000,- (ex moms). Moms-rabat til privatbetalende. Inkl. frokost - og materialer.

Åben for ALLE - ingen forudsætninger for deltagelse.

På denne 3 dages workshop får du teorier og eksempler, som forklarer skyggesidernes væsen og effekt. Du arbejder med en række personlige opgaver og processer, og du får konkrete redskaber, du kan anvende til at støtte både dig selv, og andre, i arbejdet med skyggesider.

DENNE MASTER CLASS TÆLLER I FORHOLD TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE INDENFOR SÅVEL ENNEAGRAMMET SOM NLP.

Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@enneagraminstituttet.dk