Istinktive undertyper

Tag med på næste Master Class

- tilmeld dig her

 


Dato: 16. juni 2022 - 17. juni 2022
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 2., 9000 Aalborg
Pris: 4.995,- ekskl. moms Inkl. frokost - og materialer





Klik her for at se all vores aktuelle Master Classes


 

Enneagram Master Class: Instinktive undertyper


Beskrivelse

På denne Master Class går vi i dybden med de 3 instinkter, vi bestemmer undertyperne ud fra. 

Der er kommet meget ny viden på netop dette område, som er et af de absolut største elementer i forståelsen af Enneagrammet og de 9 typer.

Enneagram Practitioner uddannelsen får du én dag med de grundlæggende elementer i de 3 instinkter, samt hvad der ligger i disse. Der skabes bevidsthed om, hvordan instinkterne arbejder i- og påvirker din og de andre typer, ligesom vi arbejder med at afbalancere de 3 instinkter for mere balance imellem dem.

Her går vi meget dybere ind i de 3 instinkter. Russ Hudson (Enneagram Institute i USA) har i sine seneste udgivelser forsket i- og beskrevet, hvordan hvert instinkt kan deles op i 3 domæner med hver 5 aspekter. Dvs. der i alt er 15 under-aspekter til hvert instinkt.

Vi vil desuden arbejde meget på, hvordan du kan bringe bevidsthed om dine instinkter ind i din personlige udvikling. 

Vi rummer alle disse 3 instinkter og udlever dem i de underliggende domæner og aspekter af livet. 

Livet handler i høj grad om balance, så det kan være meget lærerigt og indsigtsgivende, når du finder ud af, hvilket instinkt, du er blind på, hvad det betyder, samt hvordan du relaterer til dem alle 3 generelt. 

Der findes desuden flere forskellige tilgange til, hvordan undertyperne bestemmes og defineres, når man forsker i aktuel Enneagram litteratur og følger forskellige internationale lærere.

Vi vil på denne Master Class dele vores viden og indsigt i, hvordan der gås forskelligt til dette, samt hvad forskellene er på de forskellige tilgange. 

 

Målgruppe

For dig, der ønsker at arbejde professionelt med Enneagrammet, og har brug for at blive styrket i, hvordan du coacher og laver forandringsarbejde med de 9 typer.
 
For dig, der vil lære endnu mere om typerne generelt eller i andre sammenhænge ønsker at øge dine kompetencer i forhold til, hvad der kendetegner de 9 typer, når du skal interagere med dem såvel professionelt som privat.
 
For dig, der ønsker certificering som Enneagram Master Practitioner (måske allerede er Enneagram Practitioner eller lignende) eller ønsker at supplere dine Enneagram-kompetencer generelt.
 
Du arbejder måske med:

 • HR, rekruttering, profilering mm
 • Ledelse
 • Coaching
 • Salg & Service
 • Formidling & undervisning
 • Teambuilding – teamledelse – team-sammensætning
 • Konfliktløsning
 • Pleje, omsorg eller relationer i bred forstand

Personligt

 • Altid for dig, der søger dybere indsigt i dig selv og dine nærmeste relationer, samt ønsker at styrke din personlige udvikling!

 

Udbytte og indhold

 • De 3 instinkter
  • De 3 underliggende domæner
  • De 5 aspekter af hvert domæne
 • Afbalancering af instinkterne i dig
 • Bestemmelse af undertype på baggrund af instinkternes fordeling 
 • Betydning af instinkter og undertyper i dit liv - både privat og professionelt
 • Betydning af instinkterne i forhold til typebestemmelse

 
Form

Denne Master Class er på 2 dage.
 
På modulet vil du modtage undervisning, teorier og få træning i praksis.
 
Undervisningen er tilrettelagt, så der er god variation, og vi tager i høj grad udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og situationer.
 

Forudsætning for deltagelse

Grundlæggende er vores Master Classes de moduler, du bygger din Enneagram Master Practitioner af – som er overbygningen på vores Enneagram Practitioner.
 
Deltagelse på dette modul forudsætter en rimelig grad af forståelse for typerne og modellen generelt, samt at du er bevidst om egen type osv.
 
Du skal derfor minimum have vores Enneagram Basic Grunduddannelse (de 2 første moduler af vores Enneagram Practitioner) eller tilsvarende for at kunne deltage (og det giver mening for dig).
 
Har du tidligere taget en Master Class i NLP Aalborg (og Enneagraminstituttet) i typegenkendelse, kan du kontakte os for at høre, hvordan du kan få opgraderet dine kompetencer med deltagelse i dette nye og mere omfattende modul.
 

Videregående og certificering

For at opnå certificering som Enneagram Master Practitioner, skal du være certificeret Enneagram Practitioner (eller tilsvarende) og tage i alt minimum 4 Master Classes i Enneagrammet.

Aktuelle Master Classes

 


Dato: 22. november 2021 - 24. november 2021
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 2., 9000 Aalborg
Pris: 4.995,- (ex moms)

Åben for ALLE - ingen forudsætninger for deltagelse.

På denne 3 dages workshop får du teorier og eksempler, som forklarer skyggesidernes væsen og effekt. Du arbejder med en række personlige opgaver og processer, og du får konkrete redskaber, du kan anvende til at støtte både dig selv, og andre, i arbejdet med skyggesider.

DENNE MASTER CLASS TÆLLER I FORHOLD TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE INDENFOR SÅVEL ENNEAGRAMMET SOM NLP.






Dato: 2. december 2021 - 3. december 2021
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 2., 9000 Aalborg
Pris: 4.995,- (ex moms)

Denne avancerede Master Class er for dig, der gerne vil bruge Enneagrammet i coaching. Det forudsætter således at du har et grundigt kendskab til Enneagrammet og NLP.

Kurset fokuserer til dels på Coachens egen Enneagramtype, på blinde punkter og på hvad Coachen særligt skal træne for at blive dygtig til at coache andre.

Størstedelen af modulet vil dog handle om coaching af de enkelte Enneagramtyper, hvilke temaer der ligger bag de emner, der præsenteres, og hvordan man bedst støtter de forskellige typer.

Forudsætning for deltagelse: Enneagram Basic eller tilsvarende.






Dato: 20. januar 2022 - 21. januar 2022
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 2., 9000 Aalborg
Pris: 4.995,- ekskl. moms Inkl. frokost - og materialer

2-dages intensivt kursus hvor vi arbejder med Ledelse set i forhold til Enneagramtyperne.

2 dage til dig som er Leder, og som gerne vil videreudvikle dig – til glæde for dig selv, dine medarbejdere og din arbejdsplads.

Målet med dette kursus er at du får større indsigt i din lederstil og personlige styrker som leder – og bliver bedre til at lede forskellige typer medarbejdere

Forudsætning for deltagelse: Enneagram Basic eller tilsvarende.






Dato: 17. februar 2022 - 18. februar 2022
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 2., 9000 Aalborg
Pris: 4.995,- ekskl. moms Inkl. frokost - og materialer

2-dages intensivt kursus hvor vi arbejder med, hvordan typerne kommer til udtryk på jobbet.

Vi fokuserer på emner som: kommunikation, blind spots, samarbejde, særlige kompetencer og udfordringer.

Som altid er du selv meget i spil og fokus. Du vil opnå stor indsigt i, hvordan du kan øge din egen trivsel på jobbet personligt og i samspil/samarbejde med kollegaer, ledere, kunder og samarbejdspartnere.

Forudsætning for deltagelse: Enneagram Basic eller tilsvarende.






Dato: 3. marts 2022 - 4. marts 2022
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 2., 9000 Aalborg
Pris: 4.995,- ekskl. moms Inkl. frokost - og materialer

I to dage lærer du via Enneagrammets 9 Hellige Ideer om din sande natur og ikke mindst om, hvordan du, som den type du er, kan reetablere kontakten til dit hjerte. Du får teoretiske input og øvelser, som skaber bevidsthed, nærvær og hjertelighed.

Forudsætning for deltagelse: Enneagram Basic eller tilsvarende.






Dato: 7. april 2022 - 8. april 2022
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 2., 9000 Aalborg
Pris: 4.995,- ekskl. moms Inkl. frokost - og materialer

Med Tri-type teorien får du en dybere og endnu mere nuanceret indsigt i din specifikke typesammensætning.

Tri-type giver øgede komptencer i forhold til personlig udvikling og typeafdækning. Ligeledes kan det vise, hvorfor vi kan være så forskellige trods samme primære type. Sidst men ikke mindst peger din unikke Tri-type kombination på din helt særlige livs-mission.

Din Tri-type kan betragtes som en undertype.

Du får en grundig indførsel i teorien samt gennemgang af de 27 forskellige arke Tri-types med eksempler på, hvordan også disse 27 kommer forskelligt til udtryk afhængigt af, hvilken primærtype der er på spil.

Forudsætning for deltagelse: Enneagram Basic eller tilsvarende.






Dato: 19. maj 2022 - 20. maj 2022
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 2., 9000 Aalborg
Pris: 4.995,- (ex moms)

Kunne du tænke dig at blive endnu bedre til at kommunikere med andre?
- At forstå mere om hvad der sker i relationer, både nære og mere professionelle?
- At blive bedre til at forebygge og håndtere konflikter?
- At lære mere om hvordan de 9 Enneagramtyper kommunikerer og hvad der får deres forsvarsværker til at gå op?

Forudsætning for deltagelse: Enneagram Basic eller tilsvarende.






Dato: 16. juni 2022 - 17. juni 2022
Tid: 9.00 - 16.00
Sted: Enneagraminstituttet & NLP Aalborg, Maren Turis Gade 2, 2., 9000 Aalborg
Pris: 4.995,- ekskl. moms Inkl. frokost - og materialer

De 3 instinkter - og den måde, vi relaterer til disse igennem vores primære type (Instinktive undertyper), er et af de store emner i Enneagrammet.

Her går vi endnu dybere og udforsker dette på baggrund af Russ Hudsons nyudviklede teorier, hvor der for hvert instinkt findes 3 zoner med hver 5 domæner. Dvs der for hvert instinkt er 15 forskellige livsområder, det givne instinkt kommer til udtryk igennem og med fokus på at skabe mere balance hele vejen rundt i livet.

Forudsætning for deltagelse: Enneagram Basic eller tilsvarende.





Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@enneagraminstituttet.dk 

FORMAND OG MEDSTIFTER
Enneagramforeningen i Danmark