Kort om Helene

Jeg var blandt de første som introducerede Enneagrammet i Danmark i 1990erne,  og siden har jeg undervist i det og coachet både i Danmark og flere andre lande.

Jeg er forfatter til bogen ”Enneagrammet. Din personlige udviklingsvej”.

Jeg bor nu i Norge, så coachingen foregår kun på Zoom – og det har jeg rigtig gode erfaringer med.

 

Webinarer med Helene - se nedenfor

 

Enneagram Coaching med Helene

Når Enneagrammet virkelig skal ”rykke”, kan det være nyttigt at få personlig coaching som supplement til sin uddannelse.
 
Enneagram Coaching tager udgangspunkt i din Enneagramtype, og vi arbejder bl.a. med de grundlæggende overbevisninger som ubevidst styrer mange af dine handlinger. 

Med Enneagram Coaching kan vi kort sagt gå direkte til sagens kerne, og du vil opleve at du hurtigt flytter dig i f.t. de problemstillinger du tager op.

Målet for coachingen kan også være at slippe Ego mønstre for at udvikle mere tilstedeværelse, kærlighed og glæde.

 

Dit udbytte af coachingen vil f.eks. være:

  • Endnu større opmærksomhed på dine mønstre
  • Udvikle en indre observatør, som ikke er kritisk
  • Finde de ubevidste overbevisninger, som holder dig fast, og få hjælp til at slippe dem
  • Lære at acceptere og elske flere sider af dig selv
  • Bruge alt det du lærer/ har lært om Enneagrammet til at udvikle dig og dermed få et bedre liv
  • Slippe følelser eller tanker som plager dig
  • Bedre kontakt til din Essens

 

Pris

Coachingen foregår på Zoom. Prisen for 1 time er 1350 kr.  (1500 kr. minus 10% rabat for aktive deltagere i Enneagraminstituttet & NLP Aalborg).

Prisen for 3 timer er 3.500 kr., for 6 timer  6.750 kr. *

Jeg anbefaler at du køber 3 eller 6  timer, da der ud fra min erfaring sker endnu mere i 2. og følgende timer end i første.

Men du er velkommen til at vente med at beslutte dig til vi har haft første time.

Du kan kontakte mig på mail:

 * da jeg bor i Norge er priserne uden moms

 

Webinarer med Helene

Her finder du aktuelle webinarer med Helene.

BEMÆRK tilmelding sker direkte til Helene via mail, som er indsat i link under beskrivelserne.


 

Selvobservation som et vigtigt værktøj til personlig udvikling

Webinar/ kursus over 3 aftener

Når vi arbejder med Enneagrammet får vi et kort over vores ”indre landskab”.

Dette kort kan bruges til at slippe de dele af Personligheden som skaber problemer for os. Men for at kunne gøre det, må vi lære at observere os selv og de indre sider af os som dukker op.

Vi må holde op med at identificere os med typens mønstre, og i stedet identificere os mere og mere med vores ”Sande Jeg”, vores Essens. Vi må skabe bevidsthed om det som hidtil har været ubevidst. Og vi må lære at gøre det uden at bedømme eller fordømme os selv!

På dette webinar vil du lære hvordan du kan observere dine indre mønstre på en neutral måde, og hvordan du kan bruge denne observation til personlig udvikling. Der bliver mange praktiske øvelser undervejs.

Kurset er først og fremmest for dem som har arbejdet et stykke tid med sig selv og er klar til at slippe nogle af sine mønstre. For at deltage må du kende din egen type og være nysgerrig på dig selv.

Kurset er ledet af Helene Makani, som har over 30 års erfaring med Enneagrammet og med egen personlig udvikling.

Hun er forfatter til bogen ”Enneagrammet – din personlige udviklingsvej” og arbejder som underviser og Enneagramcoach.

 
Tid:  Den 20. april, 27. april og 11. maj kl. 19-20   (3 timer i alt)

Pris: 399 Kr.

Tilmelding:  Du kan tilmelde dig direkte til Helene ved at skrive eller ringe til hende.


 

Instinkter og værdier / Instinkterne i nyt lys

 

- udsat på ubestemt tid - vælg selvobservation ovenfor

Inden for de seneste år er der sket meget i Enneagramverden med forståelsen af de tre instinkter: Selvopholdelse, Socialt, og Seksuelt (tidligere kaldt 1:1). Man har fundet frem til at disse instinkter betyder meget mere for vores personlighed end vi har været opmærksomme på, idet det bl.a. er instinkterne som styrer mange af vores personlige værdier og dermed vores livsvalg.

De sidste par år er det særlig Russ Hudson's arbejde med de såkaldte Zoner, og John Luckovich’s kortlægning af instinkter og behov, som har kastet nyt lys over vores forståelse af instinkterne.

På dette kursus vil du lære om det som Russ Hudson kalder Zonerne, som er en underinddeling af hvert instinkt, og som forklarer nærmere hvad hvert instinkt omfatter. Dette kan hjælpe dig til at få øje på dit primære, dit sekundære og dit blinde instinkt.

Du vil lære hvordan du kan udvikle dit blinde instinkt, og den store betydning det har for din personlige udvikling. Du vil også lære hvordan du kan mærke instinkterne i kroppen.

Kurset er for dig som kender til Enneagrammet og din Enneagramtype – og også for dig som tidligere har lært om Undertyper, men som måske stadig er i tvivl om hvilken undertype du egentlig er.

Kurset er ledet af Helene Makani, som har over 30 års erfaring med Enneagrammet og med egen personlig udvikling. Hun er forfatter til bogen ”Enneagrammet – din personlige udviklingsvej” og arbejder som underviser og Enneagramcoach.

Tid:  Ikke programsat pt

Pris: 

Tilmelding:  Du kan tilmelde dig direkte til Helene ved at skrive til hende.


 

Enneagraminstituttet
MORTEN GELBEK

Maren Turis Gade 2, 1.
9000 Aalborg

Telefon: 98 10 16 77
Mail: info@enneagraminstituttet.dk